Eğitim

LİSANS

Jeofizik Mühendisliği Nedir?

Jeofizik Mühendisligi
Jeofizik Mühendisligi kavrami Jeofizik Bilimi’nin gerçeklerinden yola çikarilarak açiklanir. Dünya’da bilim ve teknolojinin en kapsamli ansiklopedilerinden biri olan McGraw Hill Encyclopaedia of Science and Technology, Jeofizik mühendisliginin temel bileseni olan Jeofizik mühendisligi arastirmasini (geophysical exploration) söyle tanimlar:
“Pratik uygulamalar amaciyla Yerküre’nin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, bu ölçümlerin islenmesi ve yorumlanmasi. Çogu jeofizik arastirmalar ticari açidan önemli petrol, dogal gaz ve diger mineralleri bulmak için yapilir, fakat jeofizik çalismalar ayrica yollarin, insaat yapilarinin, barajlarin, tünellerin, nükleer güç santrallerinin ve diger yapilarin temel arastirmalari için yerin dogasinin önceden belirlenmesini kapsayacak biçimde mühendislik konularini ve jeotermal alanlar, su kaynaklari ve arkeolojik alanlar için arastirmalarda yapilir.”

Jeofizik Biliminin çesitli tanimlari asagida verilmistir:
– Jeofizik, Yerküre’nin merkezinden atmosferin en uç bölgelerine kadar olgular ve süreçler ile iliskili bir bilim dalidir. (International Dictionary of Geophysics, 1968)
– Jeofizik, Yeryuvari’nin fiziksel olgularinin incelenmesi (Hand Wörtherbuch der Meteorologie, Karl Keil, 1950)
– Jeofizik, arzin içinde ve disinda yer alan enerji kaynaklarinin meydana getirdigi ve getirmekte oldugu, fiziksel yapisini, fiziksel olaylari, fizik büyüklükler cinsinden ortaya çikararak, sürekli veya süreksiz ölçü ve kayitlar yaparak etüd eder (Tezcan, 1973, Jeofizik olarak Jeotermal Sistemler Jeotermal Enerji Alanlari, Türkiye Birinci Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kongresi Tebligleri)
– Jeofizik, Yer’in kati küreleri ve onun sivi (hidrosferik) ve gaz (atmosferik) çevrelerinde olu?an fiziksel süreçler, yerin bütün fiziksel özelliklerini kapsayan bilimler kompleksidir. (Great Soviet Encyclopaedia, V. 6, McMillan Inst.)
– Fizigin ara?tirma yöntemlerinin kullanarak Yerküre’yi incelemektir. Ilgi alaninin sinirlari binlerce santigrat derece sicakliklarda ve 1.500.000 atmosfer basinçta materyallerin bulundugu yerin derin içlerinden, onun okyanus havzalari ve ?asirtan düzensizlikleri ile yerkabuguna, yukari atmosfere uzanir. (Encyclopaedia Britanica, 1962, vol. 10)
– Jeofizik bütün olarak Yerküre’nin onun iç çekirdeginden üst atmosferin Günes’le birlestigi yakin-uzaydaki bölgelere kadar incelenmesi. (The Harper Encyclopaedia of Science, 1969)
– Yerküre’nin yüzeyi ve özellikle içine etki eden fiziksel kuvvetlerin incelenmesi. (The McMillan Encyclopaedia, 1991)
– Jeofizik, Yerküre’nin ve onun dogrudan dogruya çevreledigi uzayin fizigi ile Yerküre ve Yerküre disi kuvvetler ve olaylar arasindaki etkile?im. (Handbook of Physics)
– Jeofizik, Yerküre’de ve onun çevrelerinde olu?an belirli dogal olaylarla iliski kuran ve olaylari açiklayan fizik dali. (International Dictionary of Physics c. 3 Pergomon Press, 1961)
– Jeofizik, Yerküre’nin fiziksel özelliklerinin ve yapisinini arastirilmasidir. (K. E. Bullen, 1974)
– Jeofizik, Günes ve Ay’in çevresindeki etkiler de dahil olmak üzere Yerküre’nin dogal fiziksel olaylarini içerir. (Barthels, J. and Angenheister, G., 1969, Geophysik)
– Genis olarak algilandigi biçimiyle Jeofizik, fizigin ilkelerinin Yerküre’nin fiziksel problemlerine siki matematik analizin uygulanmasini uzmanlik edinir.
– Jeofizik, “Yer’in Fizigi” anlamina gelir. Fizikte, yerin manyetik, elektrik, gravite, alanlari elemine edilirken, jeofizikte bu alanlar özellikleri ve etkileri yerin bölümlerinin yapisi ve özellikleri ara?tirilir. (Gutenberg, 1932)
– Jeofizik Mühendisligi, yer altindaki, maden, mineral, petrol, dogal gaz ya da suyun incelenmesi ve konumunun saptanmasini bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalidir. (Websters Third New Int. Dictionary, 1986)
– Jeofizik, fizigin ilkelerinin yerkürenin incelenmesine uygulanmasi demektir. Jeofizigi; kati yerkürenin fizigi, okyanuslarin fizigi ve atmosfer fizigi diye siniflandirabiliriz. (Ergin, K., 1973. Uygulamali Jeofizik, ITÜ Yayinlari)

JEOFIZIK MÜHENDISLIGI VE HIZMET ALANLARI NELERDIR?

Insanda ögrenme istegi olusturan duygu; merak…. Merak, insanin dogayi kontrol altina alma araci olan arastirma ve bilgiyi dogurdu. Bilgi; güçtür, kuvvettir. Bilgi dagarcigini büyütmek için çalisan insanoglunun bu tutkusu, onu magara duvarlarina yaptigi çizimlerden, madde-enerjinin ufuklarina, uzaya, yeryüzünün yapisina ve yer içinin arastirilmasina itti.Ancak insanoglunun Yerküre’yi arastirma ufku uzun süre iki boyutlu bir biçimde yüzeyden yapilan incelemelerle, yani daglar ve okyanuslar boyunca gelisti. Insanoglu, her zaman, üçüncü boyut olan yer içini de merak etti. Dünyanin kendisini olusturan bu kati kürenin içi nasildi, burada neler vardi?
Iste insanoglunun Yerküre’yi ve Evren’i kesfetmek için atildigi maceranin sürükleyici öyküsü Jeofizigin öyküsüdür.
– Geçmiste ve günümüzde yerkürenin yapisi nasildi?
– Daglar ve volkanlar nasil olusuyor?
– Depremler nasil ve nerelerde olmaktadir?
– Içecegimiz ve kullanacagimiz yeralti sulari nerelerdedir?
– Ya petrol kaynaklari…
– Enerjinin, maddenin dünyasi…
– Bina, baraj, köprü ve fabrikalarin zemin yapisi…
Bunlar hep jeofizigin cevaplandirdigi sorulardir, çünkü jeofizik yer içindeki gözümüzdür.
Yerküre ve Physis: Doga sözcüklerinden türetilen Jeofizik, dünyamiz ve onun etrafini çevreleyen atmosfer ve hidrosfer ile uzayda yer alan diger gezegenlerin fiziksel özelliklerini, onlarin yapisi ve olusan olaylarin nasil ve neden oldugunu arastiran ve insanligin yararina ürünler olarak ortaya koyan bir bilim ve mühendislik dali olarak tanimlanabilir.
Bu tanimdan, denizlerin, atmosferin, yerkabugunun, yerin derinliklerinin insanlarin yasam sürdürdügü dogal çevresinin fiziksel yapisi, maden, petrol, su, jeotermal kaynak, endüstriyel hammadde vb. gibi dogal kaynaklar; deprem, heyelan, su baskini, çig gibi dogal olaylarin arastirilmasi anlasilir. Ayrica çesitli boyut türdeki mühendislik yapilarinin zemin arastirmalari ve zemin yapi etkilesiminin analizi, kent planlamalarinda mikrobölgeleme çalismalari da jeofizik mühendisligi ugras alanlarindandir.
Jeofizik Mühendisliginin arastirma ve ölçüm yöntemleri ya yerkürenin incelenen bölümüne ve olayina göre ya da belirli fiziksel özelliklerinden yola çikilarak gruplandirilabilir.
Yerküre’nin ilgili bölümü ve olayina göre jeofizik arastirmalar, Uluslararasi Bilim Birlikleri Konseyi (International Concil of Scientific
Unions)’ne göre:
1- Sismoloji (deprembilim) ve Yer içi Fizigi arastirmalari
2- Hidroloji arastirmalari
3- Jeomanyetizma ve Aeronomi arastirmalari
4- Meteoroloji ve Atmosfer Fizigi arastirmalari
5- Volkanoloji ve Yeriçi Kimyasi arastirmalari
6-Fiziksel Osinografi arastirmalari
olarak siniflandirilirlar.
Fiziksel özelliklere dayanilarak olusturulan jeofizik mühendisligi arastirma yöntemleri, belirli fiziksel özelliklerin arazide yerinde = insitu) ve laboratuarda ölçülmesi ve bunlarin amaca göre (hidrolojik, madencilik, yapilasma, jeoloji vb.) degerlendirilmesi ve yorumlanmasina dayanir.
Genellikle 1900’lerden sonra gelistirilen çesitli jeofizik yöntemlerde, incelenen fiziksel özelliklere bagli olarak farkli degiskenler ölçülür ve buna bagli bir kurumsal çözüm gelistirilir. Baslica jeofizik yöntemler asagida verilmistir. Gerçekte kayaçlarin fiziksel özellikleri çok çesitli olabileceginden çok farkli sayi ve türde yöntem geli?tirilebilir (Ilkisik, 1996).
Yerküre’nin çesitli bölümlerinin arastirilmasi için çesitli yöntemler (maden ocaklari, sondajlar vb.) vardir. Ancak bunlar çok pahali olup yerel bilgi saglarlar. Jeofizik yöntemler ise yerkürenin genis bir alandaki degisimlerini çok hizli olarak belirler. Jeofizik aramalar sondajin geregini ortadan kaldirmaz. Ancak, arama/ara?tirma programinin daha iyi yönlendirilerek zaman ve ekonomik faktörlerin en aza indirilmesine yardimci olur.
Fiziksel özelliklere göre jeofizik mühendisligi yöntemleri;
1- Sismik yöntemler
2- Gravite yöntemi
3- Elektrik, Elektromanyetik yöntemler
4- Manyetik yöntemler
5- Termik Yöntemler
6- Radyoaktif yöntemler
7- Uzaktan Algilama
8- Kuyu Jeofizigi yöntemleri
Jeofizik Mühendisligi yöntemleri, yeryüzünde, havada (uydularla ve uçaklarla) sondaj kuyularinda, maden galerilerinde ve laboratuarlarda yapilan ölçmelerden yararlanarak yatirimci ve mühendis için gerek proje, gerek uygulama asamasinda yararli birçok bilgiyi çok hizli ve çok ucuza saglar.
Bu paralelde jeofizik mühendisligi arastirmalariyla yapilabilecek çalismalardan bazilari sunlardir.
Jeofizik Mühendislerinin Uzmanlik Alanlari

Dogal Kaynaklarin arastirilmasi
– Endüstriyel hammadde ve radyoaktif mineral aramalari,
– Maden, kömür, tasocagi rezerv ve kalite aramalari,
– Yeralti suyu aramalari,
– Petrol ve dogalgaz aramalari,
– Jeotermal kaynak aramalari… vb.
-Dogal Olaylarin arastirilmasi
– Depremsellik ve deprem riski arastirmalari,
-Kayma yüzeyi tespiti ve heyelan arastirmalari,
– Su baskini ve çig önleme arastirmalari,
Çesitli boyut ve büyüklükte mühendislik yapilarinin zemin arastirmalari ve kent planlamalarinda mikrobölgeleme çalismalari
– Yeni yerlesim alanlarinin zemin arastirmalari,
– Bina, kooperatif, fabrika, sanayii tesisleri, havaalanlari, gökdelen ve kulelerin zemin arastirmalari,
– Köprü, viyadük, ayak arastirmalari,
– Baraj ve gölet arastirmalari,
– Kara ve demiryollari güzergah arastirmalari,
– Deniz, göl ve nehir arastirmalari,
– Tünel arastirmalari,
– Zemin tabakalarinin kalinlik, cins ve özelliklerinin, taban kaya derinliginin belirlenmesi,
– Zemin dinamik parametrelerinin tespiti,
– Titresim periyodunun hesabi,
– Termik, nükleer ve dogalgaz enerji santrallerinin zemin arastirmalari,
– Arkeolojik alanlarin tespiti ve ortaya çikarilmasi,
– Liman, balikçi barinagi, rihtim ve deniz yollari zemin arastirmalari,
– Mikrobölgeleme, depremsellik çalismalari ve risk analizleri,
– Zemin yapi etkilesimi,
– Sivilasma analizleri,
– Çevre sorunlarina yönelik arastirmalar,
– Toprak ve yeralti suyu kirliligi arastirmalari,
– Dogalgaz yeralti depolama alanlarinin arastirilmasi,
– Çöp sahalarinin, evsel ve kimyasal atik depolama alanlarinin arastirilmasi,
– Dogalgaz ve petrol boru hatlari korozyon arastirmalari,
– Çevresel Etki Degerlendirmesi (ÇED) arastirmalari vb.
– Karstik bosluklarin arastirilmasi,
– Emniyetli patlayici maddelerin miktarinin arastirilmasidir.
Yerküremizin ve uzayin özelliklerinin incelenmesi
– Yerkabugunun ve Yeriçinin yapisi, bilesimi ve fiziksel özellikleri
– Atmosfer arastirmalari
– Okyanus arastirmalari
– Gezegenler arasi ortamin incelenmesi
– Diger gezegenlerde yapilan jeofizik arastirmalar
Jeofizik Mühendislerinin Çalisma Alanlari
Jeofizik Mühendisligi mezunlari, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Devlet Su Isleri, Afet Isleri Deprem Arastirma Enstitüsü, Iller Bankasi, Karayollari, Bayindirlik Bakanligi, Çevre Bakanligi, Üniversiteler gibi devlet kuruluslarinda, özel yerbilimleri ve jeofizik sirketlerinde, Belediyelere bagli kuruluslarda ve ülkemizde arastirma ve üretim yapan bazi yabanci maden ve petrol sirketlerinde çalismaktadirlar.
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisligi Bölümü


DERS İÇERİKLERİ


Matematik I (4-2-0) Ortak Ders

Fizik I (3-0-2) Ortak Ders

Yabanci Dil I. (2-0-0) Ortak Ders

Türk Dili I. (2-0-0) Ortak Ders

Atatürk Ilk. Ve Ink. Tarihi I. (2-0-0) Ortak Ders

Güzel Sanatlar I. (1-0-0) Ortak Ders

Beden Egitimi I. (1-0-0)


Genel Kimya (3-0-0) Ortak Ders


111 Genel Jeoloji I (3-0-2)

Jeolojinin tarifi ve diger bilim dallari ile ilisikleri, Jeolojinin tarihçesi, yeryuvarinin kökeni, Günes sistemi ve Jeolojik yasi, yeryuvarinin sekli, sicakligi ve genel yapisi, yerkabugunu olusturan mineral ve kayaçlar, epirojenik orojenik ve deprem hareketleri, magmatizma ve metamorfizma, yerkabugundaki olaylarin plaka tektonigi ile açiklanmasi dezagresyon, erozyon ve sedimantasyon (akarsu, deniz, göl, buzul, rüzgar, canlilar).


Bilgisayara Temel Prog.Giris ( 2-0-2) Ortak Ders

Matematik II (4-2-0) Ortak Ders

Fizik II (3-0-2)


110 Genel Jeofizik (2-0-0)

Günes sistemi ve yerküre, Kayalarin yapisi ve türleri Yerçekimi ve izostasi kurami. Yerin manyetik alani. Kayalarin manyetik özellikleri ve paleomanyetizma. Depremler ve deprem dalgalarinin incelenmesi. Yeryüzünde ve içinde yer isisinin degisimi. Levha tektoniginin ilkeleri. Jeofizikte veri islem Gravite, manyetik elektrik-elektromanyetik, sismik ve kuyu loglari gibi arama jeofizigi yöntemleri


Yabanci Dil II. (2-0-0) Ortak Ders

Türk Dili II. (2-0-0) Ortak Ders

Atatürk Ilk. Ve Ink. Tarihi II. (2-0-0) Ortak Ders

Güzel Sanatlar II. (1-0-0) Ortak Ders

Beden Egitimi II. (1-0-0)


201 Jeof. Matematik Yöntemler 1. (2-2-0)

Vektörler:Vektör ve skaler fonksiyonlar, vektör cebri, koordinat sistemleri, koordinat sistemlerinde grad, div ve rot, kismi türev: Kismi türev uygulamalari, toplam differansiyeller, jakobiyenler, katli Integraller: çizgisel, yüzeysel ve hacimsel integraller, egrisel integraller, düzlemde green teoremi, uzayda stokes teoremi, çok katli fonksiyonlar: çok katli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, lineer cebir: matris aritmetik islemleri, lineer sistem denklemleri, matris ranki, matris tersi, matrisin determinati, eigen vektörleri ve bazi uygulamalari


312 Jeofizikte Potansiyel Teori ( 2-2-0)

Temel tanimlar, Newton kuvvet alani, kütle dagilimlari, Newton potansiyeli, logaritmik dipollerin magnetik potansiyeli, potansiyel teorisinin bazi integral teoremleri, bir harmonik fonksiyonun potansiyel olarak gösterilmesi.


203 Jeofizikte Bilgisayar Uygulamalari (2-2-0)

Fortran’da veri tipleri, Fonksiyonlar, Lojik deyimler, Lojik veri tipleri, Döngüler, Formatli-formatsiz Veri Giris/Çikis tipleri, Modüller, Dizin Islemleri, Karmasik veri, Karakter veri, Dosya türleri ve açip kapama komutlari, Sayisal uygulamalar, Duyarlilik, Iterasyonlar, Jeofizikte Temel Kullanim Örnekleri.


212 Jeofizikte Veri Islem I (2-1-0)

Temel istatistik büyüklükler. Olasilik dagilimlari. Veri türleri ve analiz yöntemleri. Öz iliski ve çapraz iliski. Dogrusal düzenekler, evrisim ve Jeofizik. Veri ortamlari, ortam dönüsümleri ve Jeofizik.


202 Sismik-Elektrik Yöntemler(2-2-0)

Sismik yöntemlerin temel ilkeleri. Sismik dalga çesitleri. Sismik kirilma (Refraction) yöntemi: Yatay tabaka durumlarinin incelenmesi, varis zamaninin hesaplanmasi, zaman-uzaklik egrileri, tabakalarin kalinliklarinin hesabi. Ortalama hizlar. Egik tabaka durumlari; Varis zamaninin hesaplanmasi, egim açisinin tayini, ters atislar. Fay durumlari. Sismik yansima (Reflectio) yöntemi: Yatay iki tabaka problemleri.


205 Tektonik (2-1-0)

Tektonigin anlami ve Jeolojinin diger bilim dallari ile olan iliskisi, Tektonikte mekanik prensipler, dislokasyonlarin siniflandirilmasi, faylar ve çesitleri, kivrimlar ve çesitleri, Levha tektonigi prensipleri ve uygulamalari.


Teknik Resim (3-1-0) Ortak Ders


218 Bilimsel Yazim Kurallari (2-0-0) Seç.Ders


Bilim ve Mühendisliğin Anlamları. Bilim ve Mühendisliğin Yapısı ve Gelişimi. Bilim, Bilimsel Araştırma ve diğer Etkinlikler. Bilimsel Araştırma Konusunun Seçimi. Araştırma İle ilgili Bilgi Toplama Yolları. Araştırmanın Planlaması. Bilimsel Bir Yayının Hazırlanması.Bilimsel Yazım ve Makale Nedir? Başlık nasıl hazırlanır. Yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır?, kısa özet nasıl yazılır. Giriş nasıl yazılır. Malzeme ve yöntemler nasıl yazılır. Sonuçları nasıl yazılır. Tartışma nasıl yazılır. Teşekkür nasıl ifade edilir. Kaynaklara nasıl atıf yapılır. Bir konferans raporu nasıl yazılır. Tez nasıl yazılır. Makale nasıl sunulur. Poster nasıl hazırlanır.


419 Jeodezi (2-0-0) Seç. Ders.


209 Jeofizikte Matematik Yön. II. (2-2-0)

Diferansiyel Denklemin Anlami ve Diferansiyel Denklem Olusturma, Birinci Derece Diferansiyel Denklemler, Degiskenlerine Ayrilabilir Diferansiyel Denklemler, Degiskenlerine Ayrilabilir Duruma Dönüstürülebilen Diferansiyel Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler, Ikinci Derece Diferansiyel Denklemler, Homojen Diferansiyel Denklemler, Homojen Olmayan Diferansiyel Denklemler, Yüksek Derece Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemleri, Karmasik sayilar.


204 Yermagnetizmasi (2-1-0)

Magnetizma ile ilgili temel kavramlar, yerin magnetik alani, magnetik ölçü aletleri, Arkeo ve Peleomagnetik çalismalarda kullanilan aletler, Yer magnetik alaninin esas ve ortalama alan bileseni, Esas alanin matematik ifadesi, Mineral ve Kayaçlarin magnetik özellikleri Arkeo ve Paleomagnetizma, Yer magnetik alananin dis kaynakli degisimleri, magnetik göstergeler, yer magnetik alanin dis kaynakli degisimlerinin indükledigi alan, Piezomagnetik alan bileseni.


206 Kaya Magnetizmasi (2-0-0)

Miknatizlanma çesitleri, Minerallerin manyetik özellikleri, Kayaçlarin dogada kalici mikntislanmakazanma yollari, Miknatislanma katsayisi (süseptibilite), Manyetik prospeksiyonda kayamantizmasi önemi.


304 Jeofizikte Veri Islem II (2-0-0)

Verilerin Siniflanmasi. Fourier Serileri; Trigonometrik Fourir Serileri, Kompleks Fourier Serileri. Fourier Serileri ile Yaklastirma ve Parseval Kurami. Gibbs Olayi. Trigonometrik ayrik Fourier Dönüsümü. Kompleks Ayrik Fourier Dönüsümü. Z-Dönüsümü ve Uygulamalari. Hilbert Dönüsümü ve Uygulamalari.


210 Grav.-Mag. Yönt. (2-2-0)

Gravite ölçülerine uygulanan düzeltmeler. Enlem Düzeltmesi. Serbest Hava Düzeltmesi. Plaka Düzeltmesi. Teren (topografik) Düzeltmesi. Alet Sabitinin Tayini. Yogunluk Tayinleri. Baz Baglama. Küre, Silindrir ve Fayin Gravite Anomalileri ve Yorumu. Manyetik Ölçülere Uygulanan Düzeltmeler. Manyetik Tek Kutbun Anomali ve Yorumu. Dipol’ün Anomali ve Yorumu.


213Topografya (2-1-0)

Yerküre’nin tanimi, ölçülmesi. Büyük alan ölçmeleri (Geodezi), küçük alanlarda ölçme. Ölçmelerde kullanilan basit araç, gereçler. Gelistirilmis ölçme aletleri temel ilkelerinin tanitilmasi. Yatay ölçme (Poligonsal). Düsey ölçme (Nivelman). Fotogrametrik yöntemler, uzaktan algilama (Remote sensing). Koordinat hesaplari, hatalar ve dengeleme. Bir arazi modelinin ölçülüp (üç boyutlu) kagida geçirilmesi (Takeometrik alim). Kazi ve dolgularin hesaplanmasi. Arazi verilerinin bilgisayar ortaminda degerlendirilmesi. Yazilim ve donanimlarin tanitilmasi.


211 Elastik Dalga Yayinimi (2-1-0)

Titresimler, Dalga Hareketi, Süperpozisyon prensibi ve Fourier analizi, Dalga denklemi ve çözümü, Elastite teorisi ve tabakali ortamda elastik dalga yayinimi, Cisim dalgalari ve yüzey dalgalari, Dispersiyon


317 Jeofizikte Elektrik Alanlarina Giris (2-0-0)

Vektörler, diverjans, gradiyent, rotasyon, koordinat sistemleri, Elektrik yükler, aki, alan, potansiyel ve dipol, elektriksel akim, ohm kanunu, süreklilik ve Laplace denklemi magnetik alanlar, Bioat-savart kanunu ve looplarin magnetik alanlari, Maxwell denklemleri, zamanla degisen harmonik alanlar ve dalga denklemi çözümleri, Jeofizikte dogal ve yapay potansiyel elektrik ve elektro-magnetik alanlarin kaynaklari ve temel kavramlari.


215 Jeofizikte Istatiksel Yöntemler (2-1-0) Seç. Ders

Jeofizikte istatistik ve olasilik, Jeofizik verilerinde ortalamalar (zaman ortalamalari ve topluluk ortalamalari), Olasilik dagilimlari ve rasgele degiskenler, ayrik ve sürekli olasilik dagilimlari, birlesik olasilik dagilimlari, nokta ve aralik kestirme, jeofizikte istatistiksel deneylerin tasarimi ve analizi, jeofiziksel gözlemlerin regrasyon analizleri, jeofizikte olasilik benzetim yöntemleri, jeofizik sinyallerin korelasyon fonksiyonlari ve olasilik yogunluklarinin ölçümü, jeofizik verilerin Faktör Analizi, jeofizikte olasilik ve olabilirlik kurami uygulamalari.


308 Uzaktan Algilama (2-1-0) Seç. Ders

Uzaktan algilamanin teorisi, teknigi ve tarihsel gelisimi, Uzaktan Algilama kavrami, Fizik ilkeleri, Jeofiziksel Uzaktan algilama, Dis alanlar, Magnetik, Graveite, Yerkabugunun Dinamigi, Sismoloji, Elektromagnetik spektrum, Enerjinin Yayinimi, Iletimi, Sogurulmasi, Yansitilmasi, Spektral Imgeler, Algilayici teknolojisi gelisimi ve görüntülerin degerlendirilmesi,

Uzaktan Algilama sistemleri, Jeolojik Uygulamalari;stratigrafik, yapisal degerlendirmeler, Kentlesme ve alankullanimina yönelik uygulamalar, Petrol ve mineral aramalarinda kullanimi, Osinografik ve Hidrolojik Uygulamalari, Yeryüzeyinin Üç boyutlu ve topografik haritalamasi, Mega-Jeomorfoloji, Cografik Bilgi Sistemleri veKarar Verme’de kullanimi


418 Kamp Staji


311 Gravite Prospeksiyon (2-2-0)

Anomali çesitleri. Model yapilarin gravite alanlarinin hesaplanmasi. Anomalilerin düzgünlenmesi. Gravite de ayirim yöntemleri. Gravite de birinci ve Ikinci Türevler ve bunlarin yorumlanmasi. Asagi ve yukari uzanim yöntemleri. Cift daire yöntemi. Gravitede rezerv tayini.


302 Magnetik Prospeksiyon (2-2-0)

Manyetik Ölçümler. Manyetik ölçümlerde yapilan düzeltmeler. Manyetikte model yapilarin manyetik olani. Manyetikte ikinci Türev ve Uygulamalari. Gravite ve Manyetik alan arasindaki poisson iliskisi. Poisson iliskisine ait çesitli örnekler. Manyetik yöntemlere ait çesitli örnekler.


303 Gravimetri (2-1-0)

Gravmetrinin Tarihsel Gelisimi. Gravitenin Temel Ilkeleri. Yerkürenin Gravite Alani. Izostazi. Gravite Verilerini Uygulanan Düzeltmeler.


305 Sismoloji (2-1-0)

Sismolojinin tarihçesi ve yerbilimlerindeki yerleri, Sismograf teorisi, Sismik dalgalar ve yerin iç yapisi, Deprem sismolojisi, Sismoloji ve jeodinamik.


306 Sayisal Analiz (2-1-0)

Lineer olmayan denklemlerin çözümü. Iki degiskenli lineer olmayan denklemlerin çözümü. Polinom kökü bulma. Lineer denklemlerin sayisal çözümü. Sayisal türev ve integral. Iç deger bulma. Differansiyel denklemlerin sayisal çözümü.


301 Elektrik Prospeksiyon (2-2-0)

Arama Jeofiziginin tanitimi, Arama Jeofizigi içinde jeoelektrik yöntemlerin yeri ve uygulama alanlari, Temel elektrik kavramlar ve jeoelektrik yöntemlerin ilkeleri, Dogru akim Özdirenc, Indüklem polorizasyon (frekans ortami, zaman ortama vespektral IP)ve dogal potansiyel yöntemleri, Uygulamalar, jeoelektrik verilerin degerlendirilmesi ve yorumlanmasi.


Ekonomi (2-0-0) Ortak ders


309 Istatistiksel Sismoloji (2–1-0) Seçimli ders

Istatistik yöntemlerin yerbilimlerindeki yeri; Istatistik yöntemlerin jeofizikteki önemi, Istatistik yöntemlerin sismolojideki kullanim alani. Sismik etkinligin belirlenmesinde istatistik yöntemler; Deprem parametrelerinde kullanilmasi, Kaynak parametrelerinde kullanilmasi. Deprem olusum modellerinde istatistik yöntemler; Deprem olusumu ve olasilik yaklasimi, Olasilik modelleri. Deprem risk analizi. Tasarimda olasilik yaklasimi. Depremlerin önceden belirlenmesinde istatistik yöntemler.


220 Jeofizikte Zemin Davranislari (2-0-0) Seçimli ders

Zeminlerin Oluşumu. Zeminlerin Temel Fiziksel Özellikleri ve Siniflandirilmalari. Zeminlerin elektrik ve mağnetik özellikleri. Depremler ve Zeminler. Saha arastirmalari, ve Testleri. Zeminlerde jeofizik çalismalar, zeminlerde laboratuar deneyleri. Zemin İncelemlerinde Pratik Problemler


310 Sismik Prospeksiyon (2-2-0)

Sismik dalgalar. Sismik dalgalarin genliklerini etkileyen unsurlar. Sismik kaynaklar ve alicilar. Sismik yansima ve sismik kirilma yayinim geometrisi ve hesaplamalari. Sismik hiz özelligi, çesidi ve hesaplanmasi. Sismik prospeksiyon da düzeltmeler. Sismik verilerin elde edilmesi, verilerin çizilip, hesaplanmasi. Sismik yorumlarinin yapilmasi.


314 Uygulamali Sismoloji (1-2-0)

Sismik dalgalarin yayinimi özellikleri, Tanecik hareketleri ve hizlari, Yakin ve uzak alan depremlerde gözlenen dalga fazlari ve bunlarin yörüngeleri, yayinma-zamani egri ve çizelgeleri, sayisal veanalog deprem kayitlari, Bu kayitlarin okunmasi ve degerlendirilmesi, faz belirleme, zaman okumalari ve elde edilen bu bilgilerle bazi sismolojik problemlerin çözümlenmesi.


318 Mineraloji-Petrografi Dersi (2-0-2)

Mineral ve Kayaçlarin tanimi ve siniflamasi. Olivin ve kuvars: kitasal ve okyanusal kabuklarin karsilastirmali reolojisi. Magma ve magmatik kayaçlar: yerkürenin termal yapisi ve farkli tektonik ortamlarda silikat ergiyiklerinin olusumu ve evrimi. Okyanusal kabugun olusumu, petrografik özellikleri ve evrimi. Granitoyidler: tektonik ve petrografik siniflama. Aktif levha sinirlarinda volkanizma: orojenik bazalt ve andezitler. Sedimenter kayaçlar: siniflama ve petrografi. Sedimenter havzalarin olusumu ve evrimi. Volkaniklastik ve silisiklastik sedimenter kayaçlar. Karbonat platformlari ve petrografik fasiyesleri. Metamorfizma ve metamorfik kayaçlar: tanim ve siniflama. Bölgesel metamorfizma. Kontak metamorfizmasi.

Saha çalismasi:

Büyükada teknik gezisi. Sedimenter ve magmatik kayaçlarin incelenmesi.

Istranca Masifi teknik gezisi (3 gün): Metamorfik, magmatik ve sedimenter kayaçlarin incelenmesi.

Sariyer-Kilyos teknik gezisi. Volkanik kayaçlar ile volkaniklastik sedimentlerin incelenmesi.


405 Zemin Mekanigi (2-1-0)

Zemin Mekaniğinin tanımı. Zemin tiplerinin tanıtımı ve zemin cinslerinin arazide görsel yöntemlerle tanınması. Zeminin kıvam limitleri, kıvam limiti deneyleri. Zeminin blok diyagramı ve endeks özellikleri. Zeminin tane çapı dağılımı; elek analizi, hidrometre. Zeminlerin sınıflandırılması; sınıflandırma sistemleri. Zeminlerin özelliklerinin iyileştirilmesi; kompaksiyon. Zemin hidroliği; permeabilite, kapilerite, laboratuvar ve arazi permeabilite deneyleri. Boşluk suyu basıncı, efektif basınç, toplam basınç. Kritik hidrolik eğim, akıcı kum durumu. Sızıntı hesapları, akım ağları, borulanma mekanizması. Zeminlerde gerilme yayılışı, hesaplama yöntemleri. Elastik teoriye göre ani oturma hesabı. Zeminlerde kompresibilite ve konsolidasyon; Konsolidasyon deneyi, konsolidasyonun basınca ve zamana bağlı gidişinin tanımlanması. Önkonsolidasyon basıncının ve arazi konsolidasyon eğrisinin bulunması. Zeminlerde kırılma şartı ve kayma mukavemeti. Kayma mukavemeti deneyleri. Kayma mukavemeti parametreleri, boşluk suyu parametreleri.


Is Hukuku (2-0-0) Ortak Ders


315 Jeotermik (2-1-0) Seçimli ders

Fiziksel tanimlar, isi transferi, yer içinde periyodik sicaklik degisimlerinin yayinimi, isi akisi, jeolojik devirlerde isi akisi, isi akisinin bölgesel degisimleri, yer içindeki isi kaynaklari, yerin meydana gelisindeki olusan isi,adyabatik isi radyoaktivite ve yerin isisal tarihi, yer içi isi modelleri,jeotermal alanlar ve bazi jeolojik olaylarin isisal konulari, elektriksel iletkenlikten sicakligin saptanmasi.


316 Jeodinamik (2-1-0) Seçimli ders

Jeodinamigin yerbilimlerindeki yeri, Yerkürenin tabakali yapisi : Kabuk, Manto ve Çekirdegin yapisal ve jeodinamik özellikleri, Levha hareketleri ve litosferin deformasyonu, Litosferin elastik ve isil özellikleri.


Kurum Staji


313 Elektromagnetik Prospeksiyon (2-2-0)

Elektromanyetik (EM) yöntemlerin siniflanmisi ve EM yöntemlerin arama Jeofizigindeki yeri, Temel elektromanyetik kavramlar, Maxwell denklemleri, Dalga denklemi, EM irkiltme olgusu, Irkiltme ve isin dalgasi frekanslarinda EM dagla yayinimi, Frekans (dogal ve yapay kaynakli) ve zaman ortami Jeoelektromanyetik yöntemler (VL, MT, CSAMT, CGM, TDEM/TEM), Yer radari yöntemi, Uygulamalar Jeoelektromanyetik verilerin degerlendirilmesi ve ylorumlanmasi.


401 Yer Fizigi (2-0-0)

Günes sistemi ve günes sistemi içinde Yer gezegeni tanitilir. Yer’in iç dinamigi, levha hareketleri, levha tektonigi, yerin evrimine iliskin Jeofizik bulgular konu edilir. Daha sonra, Yer’in Sekli ve çekim etkisi ve çekim etkisinden yararlanarak gezegenimizi ögrenmemize yardim eden Jeodetik (uzay teknolojileri) ve Jeofizik yöntemler konu edilir. Sismoloji ve yerin iç yapisi, yerin yasi, isil ve elektriksel özellikleri, yer manyetizmasi ve paleomanyetizma, Jeodinamik gibi basliklara ders detaylandirilarak, kapsamli bir Jeofizik perspektifi ile ögrencinin genel Jeofizik bilgisi baglantilandirilarak pekistirilir


406 Jeofizik Semineri (0-3-0)


411Kuyu Loglari (2-1-0)


Kuyu jeofiziginin genel prensipleri ve uygulamalari, kayaç ve akiskanlarin özellikleri, kuyu degerlendirme, kuyu loglari ile yer mekanigi arasindaki iliski, elektrik loglari, radyoaktif loglar, akustik loglar, diger özel kuyu loglari ve prensipleri, log yorum teknikleri, rezervuar kavrami ve geometrisi.


404 Gravite ve Manyetik Yorumlama (1-2-0)

Iki boyutlu filtreler ile ilgili genel bilgiler. Örnekleme araliginin seçilmesindeki önem. Kesme frekansinin saptanmasi. Çesitli sahalarinda yapilmis olan Gravite ve manyetik anomali haritalarinin klasik filtre teknikleri kullanarak yorumlanmasi. Gravite ve manyetik anomali haritalarina Güç Spektrumu uygulayarak jeolojik yapilarin ortalama derinlik tahminlerinin yapilmasi. Boundary analizi yardimiyla jeolojik yapilarin sinirlarinin saptanmasi. Wavelet yönteminin temel ilkeleri. Wavelet yöntemi kullanarak Rejyonal ve Rezidüel anomalilerin birbirlerinden ayrilmasi ve wavelet yöntemi kullanarak jeolojik yapilarin sinirlarinin saptanmasi. Yönlendirmeli Filtrelerin temel ilkeleri. Yönlendirmeli Filtreler yardimiyla yapi sinirlarinin saptanmasi, gömülü faylarin yerlerinin bulunmasi.


422 Bitirme Projesi I (0-4-0)


402 Sismotektonik (2-1-0) Seçm. Ders

Sismotektonik kavrami, depremlerin olusumu ve jeolojik karakteristikleri, depremler ve levhalar, levha sinirlarinda olusan depremler ve özellikleri, levha içi depremler, paleosismoloji, kabuk deformasyonlari, depremlerin önceden belirlenmesi, sismotektonik ile ilgili haritalar, Türkiye’nin sismotektonigi.


420 Jeofizikte Modelleme (2-1-0) Seçimli Ders

Jeofizikte Modellemenin anlami.

Düz ve ters modellemenin ilkeleri.

Gravite ve Manyetik yönteminde nomogram kullanarak yapilan modellemeler.

Bilgisayar ortaminda iki boyutlu yapilarin gravite ve Manyetik anomalilerinin ters çözümü.

Talwani yönteminin temeli.

Model yapilar üzerinde sismik kirilma yönteminin uygulamalari.

SP yönteminde yapilan düz modelleme çalismalari.

Yeralti radarinin çalisma prensibi ve uygulama alanlari.


412 Maden Jeolojisi (2 1 0)


Yerkabugunun genel yapisi, Magmatik, metamorfik ve sedimenter kayaç türleri ve siniflandirmalari, Maden Yataklari temel kavramlari, Maden yataklarinin incelenmesi ve olusum kosullarinin belirlenmesi, Ortomagmatik-Pegmatitik, Pnömatolitik-Hidrotermal Maden Yataklarinin olusum ilkeleri, Yüzeysel ortam kosullari ve maden yataklarinin olusumu, Metamorfizma ve maden yataklari, Maden Yataklari ve Levha Teknonigi iliskileri,

Maden yataklarinin aranmasinda kullanilan yöntemler (jeolojik etüdler, uzaktan algilama yöntemleri ve jeofizik yöntemler), Maden Yataklarina Türkiye’den ve Dünyadan örnekler, Özel bazi maden yataklari (demir, krom, altin, alüminyum, bakir-kursun-çinko,)


207 Türkiye Jeolojisi (2-1-0)

Plaka tektonigi kavrami, Jeofizik zaman cetveli, Türkiye’nin Jeolojik yapisi ve yeryüzündeki konumu, Masif kavrami ve Türkiye’nin metamorfik masifleri, Türkiye Paleozoyigine genel bir bakis, Türkiye’de mesozoyik olusuklar, Ofiyolit kavrami ve Türkiye’de ofiyolitlerin dagilimi, Türkiye Jeolojisinde magnetizma, Türkiye Jeolojisinde orojenik olaylar ve tektonik birlikler, Türkiyedeki büyük fay sistemleri ve bunlara bagli gelisen depremsellik, Türkiye’nin paleotektonik ve neotektonik evrimi.


403 Sondaj Tekngi ( 2-1-0 )

Sondajin tanimi. Sondajlarin siniflandirilmasi, Sondaj islemleri ve elemanlari, Sondaj sivilari, Darbeli sondaj donanimi, Döner sondaj donanimi, Su sondajlari, Temel sondajlari, Sondaj arizalari ve kurtarma islemleri, Sondaj kuyularinda sapma.


410 Çevre ve Mühendislik Jeofizigi (2-1-0)

Sismik yöntemler, Gravite, Manyetik, Jeoelektrik ve Radar (GPR) yöntemleri kullanilarak çevre ve yeraltisuyu problemlerinin belirlenmesi. Yeraltinda gömülü depolanmis atiklarin ve bulunduklari ortamin genel yapi geometrilerinin belirlenmesi. Toprak tuzlanmasi ve kontrolü. YAS ve zemin etkilesimlerinin arastirilmasi. Zemin arastirmalarinda sismik yöntemlerin kullanilmasi.. Karsit kuyu, galeriler arasi sismik, sökülebilirlik, güzergah belirlenmesi, kent yerlesim alanlari ve baraj akslarinin yerinin belirlenmesi, zemin iyilestirmesi ve zemin temel etkilesiminin belirlenmesi.


409 Sismik Yorumlama (1+2+0)

Sismik yorumlamanin temel ilkeleri. Sismik yorumlamada bazi önemli kavramlar (Sikisma dalgasi, Makaslama Dalgasi, Dalga Cephesi, Isin Yolu, Genlik, Periyod, Frekans, Sismik Hiz, Sismik Dalga Yayilimi ve Sismik Sinyal, Rezolüsyon, Yapay Sismogram ,Sismik Gürültü, Veri Islem, Modelleme ve Migrasyon). Sismik kirilma verilerinin yorumu. Sismik yansima verilerinin yapisal jeolojik yorumu. Sismik verilerin yorumunda kuyu verilerinin kullanilmasi. Sismik kesitler ve yorumlama örnekleri. Sismik veri kalitesi. Hiz ve statik düzeltmeler. Verilerin hazirlanmasi. Seviyelerin seçimi. Sismik kesitlerin yorumu. Sismik kesitlerin korelasyonu. Sismik stratigrafik yorumun prensipleri. Sismik refleksiyonlarin jeolojik anlamlari. Sismik stratigrafik yaklasim ve yöntemi. Sismik fasiyes analizi (Temel sismik refleksiyon ve fasiyes sekilleri, Sismik fasiyes haritalari). Deniz seviyesi analizi. “Sequence” stratigrafik analiz. Sübsidans analizi. Tektono-stratigrafik analiz. Birlestirilmis yorumlama sistemi. Sequence stratigrafik yorumun yöntemi. Hidrokarbonlarin direkt aranmasi. Yorumu etkileyen temel problemler.


408 Elektrik ve Elektromanyetik Yorumlama (1-2-0)

1) Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerle çözülebilecek yer alti problemleri ve bu problemlerin çözümünde bir arama ve arastirma çalismasinin planlanmasi ve yürütülmesi (ölçme, görüntülüme, çözümleme, yorumlama)

2) Elektrik ve elektromanyetik yöntemlerle aranan farkli yenr alti kaynaklarinin üzettigi ideal tepkilerin tanitilmasi.

3) Bu tepkileri bozan, gürültü kaynaklari (endüstriyel, dogal ve jeolojik gürültülerin) tanitilmasi ve veriden kaldirilabilirliginin tartisilmasi.

4) Veri ve yorumu etkileyen yön bagimlilik boyutsallik, engebe ve statik kayma etkilerinin tartisilmasi ve kaldirilmasi için önerilen yöntemler.

5) Bir, Iki ve üç boyutlu modellemenin temel ilkeleri, elektrik ve elektromanyetik verilerin terç çözümü. Parametre analizi ve matemakitsel çözümün tartisilmasi.

6) Ters çözüm sonucu elde edilen yler alti görüntülerinin Jeoloji, Sontaj madencilik, hidroloji v.b. diger disiplinlerden gelen bilgiler isigindai yorumu ve karar verme.


423 Bitirme Projesi II (0-4-0)


421. Hidrografi ve Osinografi Dersi Içerigi (2+0+0) Seçimli ders

Hidrografinin tanimi ve yöntemleri. Hidrolojik Çevrim ve Mühendislik Anlami Hidrolojinin temel denklemleri. Yerkürenin isi ve su dengesi. Yagislar. Buharlasma ve hesaplanmasi. Terleme ve tutma. Sizma ve özelliklerinin incelenmesi. Yeraltisulari (beslenmesi ve kayiplar, akim. çekilmesi, seviye ve debi ölçümleri. Kaynaklar, olusum ve çesitleri . Akarsular. Akarsu yataklari, çesitleri, rejim tipleri ve havzalari. Osinografinin tanimi ve yöntemleri. Okyanus ve denizlerde ölçüm ve örnekleme. Batimetri ölçümleri. Deniz ve okyanuslarda Jeofizik arastirma ölçüm ve degerlendirme yöntemleri. Okyanus ve denizlerin yapisi. Okyanus ve denizlerin önemli fiziksel karakteristikleri. Atmosfer ile okyanus ve deniz etkilesimi (rüzgarlar,akintilar). Gel-git olaylari. Deniz ve göllerde derinlik ölçme sistemleri. Uygulamalarda derinlik ölçümünde kullanilan yöntemler. Akustik Iskandil prensipleri. Derinlik ölçümlerinin indirgenmesi. Su seviyesi degisimlerinin incelenmesi. Derinlik verilerinin çizimi ve görüntülenmesi. Uygulamali problemler


208 Mühendislik Jeolojisi (2-0-0) Seçimli Ders

Kayaçlarin olusumu ve tektonigi. Mühendislik jeolojisi haritalari ve jeoloji enine kesitleri. Mühendislik jeolojisinde arastirma yöntemleri. Kayaçlarin mühendislik amaçlari için siniflandirilmasi. Kitle hareketleri. Baraj jeolojisi. Tünel jeolojisi. Temel jeolojisi. Malzeme jeolojisi.


424 Yapilarda Jeofizik Uygulamalar (2-0-4)

Mühendislik Yapilarina uygulanan Jeofizik Yöntemler

Beton kalinliginin belirlenmesinde ve köprülerde elektromagnetik ölçüler.

Jeoradar ile duvar ve tabanlarin, kolon ve kirislerin, tünel duvarlarinin, donati çubuklarinin ve gerilim kablolarinin lokasyonlarinin incelenmesi

Sismik ultrasonik puls hiz testi ile beton kalitelerinin belirlenmesi, mikro sismik yöntem ile temel, köprü ve yollarin incelenmesi

Ivme ölçer (Accelorometer) ile zemin ve binalarin ivmelerinin saptanmasi, zemin ve binanin hakim periyodunun belirlenmesi.

Dogal potansiyel ölçüler ile korozyon bölgelerinin saptanmasi.Bitirme Projesi Yönergesi

Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Eğitimi Ders Planı için Tıklayınız

Ön Şartlı ve Bağlantılı Şartlı dersler için Tıklayınız

İntibak Kararları için Tıklayınız

Lisans Eğitimi Ders İntibakları Çizelgesi için Tıklayınız


YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü İletişim (Telefon ve E mail) Rehberi için tıklayınız !
Adres: Bozdoğan kemeri cad. No:8 Vezneciler Hamamı Sokağı Vezneciler/İSTANBUL

Fax: 0212 440 03 87

Web: http://fenbilimleri.istanbul.edu.tr


Jeofizik Mühendisliği Bölümümümüzde dört adet laboratuarımız mevcuttur. Bunlar;

1- Doç. Dr. Yılmaz İspir Paleomağnetizma Laboratuvarı

http://iskop.istanbul.edu.tr/arlab/front/browse_lab.html?labid=317

2- Jeofizik Ölçmeler Laboratuvarı

http://iskop.istanbul.edu.tr/arlab/front/browse_lab.html?labid=322

3- Sismoloji Laboratuvarı

http://iskop.istanbul.edu.tr/arlab/front/browse_lab.html?labid=327

4- İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismik Veri İşlem Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismik Veri İşlem Laboratuvarı Türkiye Petrolleri destekli olarak çok kanallı sismik yansıma verileri, yandan tarama sonar verileri, CHIRP mühendislik sismiği verileri ve çok-ışınlı (multibeam) batimetri verilerinin işlenmesi ve yorumlanması gibi amaçlar için 2017 yılında faaliyete geçmiştir.

Laboratuvarımız açılışına Fakülte Dekan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. İsmail İNCİ ve Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali AYDIN’ın katılımlarının yanı sıra Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Hayrettin KORAL, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Z. Mümtaz HİSARLI ve Fakülte Sekreteri Sayın Nusret SARISAKAL ve çok sayıda öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğrenci katılım göstermiştir.

 2017 yılı itibari ile faaliyete giren laboratuvarımız denizde ve karada ölçülen sismik verilerin işlenmesi, analizi, değerlendirilmesi aşamalarında kullanılmaktadır.

Laboratuvarda, 

  • • PARADIGM ECHOS 2D-3D Veri İşlem Yazılımı,
    • Linux ve Windows işletim sistemli Pentium tabanlı bilgisayarlar,
    • Renkli tarayıcıbulunmaktadır. Laboratuvarda sığ ve derin kara ile deniz sismiği ölçümlerinden elde edilen verilerin en son tekniklerle değerlendirilmesi ve yorumlanması gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvardaki alt yapıyla diğer jeofizik ve jeolojik verilerin değerlendirilmesi de yapılabilmektedir. Laboratuvarda kullanılan,Echos Sismik Veri İşlem Paketini ve Geodepth Migration and Velocity Modelling Veri İşlem Paketini ve de Promax ProgramlarınıBölümümüze armağan ettiklerinden dolayı PARADIGM VE SEİSSPACE PROMAX şirketlerine ve bölümümüze hardware desteğinde bulunan TÜRKİYE PETROLLERİşirketine teşekkürlerimizi sunarız.
  • Laboratuvarda bulunmakta olan sistemimizin genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

lab-ozel


JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? Bilgi için Tıklayınız !

* “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ULUSLARARASI BİLİME KATKILARI”

“1980–2010 yılları arasında “SCI, SCI Expanded”, “Social Science Citation Index (SSCI)”, “Arts And Humanities Citation Index (AHCI)” tarafından taranan Dergilerde yapılan Yayınlar”

Derleyen: Y.Doç. Dr. Ferhat OZCEP

Adatepe, F., Demirel, S., Alpar, B., 2002, Tectonic setting of the southern Marmara Sea region: based on seismic reflection data and gravity modelling. Marine Geology, 190, 2002, p:383-395.
Agopyan, H., 2002, Severe magnetic storm effects in the ionosphere over Istanbul: a case study, Annals of Geophysics , Volume 45, N. 5, Annali Di Geofisica).
Albora, A. M., Ucan, O. N., Aydoğan, A. (2007). Modelling Potential Fields Sources In The Gelibolu Peninsula (Western Turkey) Using A Markov Random Field Approach, Pure and Applied Geophysics, 164.
Albora, A. M., Bal, A., Ucan, O. N. (2007) “A new approach for border detection of Dumluca (Turkey) iron ore area: Wavelet Cellular Neural Networks” Pure and Applied Geophysics, 164, 119-215.
Albora, A. M., Sayın, N., Ucan, O. N. (2006). “Evaluation of Tectonic Structure of İskenderun Basin (Turkey) Using Steerable Filters” Marine Geophysical Researches, 27, 225-239.
Albora, A. M., Ucan, O. N. (2006). “Separation of Magnetic Field Data Using Differential Markov Random Field (DMRF) Approach”, Geophysics, 71, 125-134
Albora, A.M., Hisarlı, Z. M. and Uçan, O. N. (2004) “Application of Wavelet Transform to Magnetic Data Due to Ruins of Hittite Civilization in Turkey” Pure and Applied Geophysics, 161,907-930.
Albora, A.M. Özmen, A. and Uçan., O. N. (2001) “Residual Separation of Magnetic Fields Using a Cellular Neural Network Approach” Pure and Applied Geophysics, 158, 1797-1818.
Albora, A. M., Uçan, O.N., Özmen A. and Özkan, T. (2001) “Separation of Bouguer anomaly map using cellular neural network” Journal of Applied Geophysical, 46, 129-142.
Alcik H, Ozel O, Apaydin N, Erdik, M., 2009, A study on warning algorithms for Istanbul earthquake early warning system, Geophysical Research Letters, Volume: 36 Article Number: L00B05.
Algan, O., Gökaşan, E., Gazioğlu, C., Yücel, Z., Alpar, B., Güneysu, C., Kırcı, E., Demirel, S., Sarı, E., Ongan, D., 2002, A high resolution seismic study in Sakarya Delta and Submarine canyon, southern Black Sea, Continental Shelf Research, ISSN: 0278-4343, 22(10): 1511-1527.
Alpar, B., Yaltırak, C., 2002, Characteristic Features of the North Anatolian Fault in the eastern Marmara Region and its tectonic evolution, Marine Geology, ISSN: 0025-3227, 190(1-2): 329-350.
Altınok, Y. and Ersoy, Ş.,2000, Tsunamis observed on and near Turkish coast, Natural Hazards, Vo1.21, No 2-3, 185-205.
Altınok, Y. and Ersoy, S., 2000 , Tsunamis observed on and near Turkish coast, Natural Hazards, State-of the Art at the End of the Second Millennium, Kluwer Academic Publishers, 185-205.
Altınok, Y., Tinti, S., Alpar, B., Yalçıner, A.C., Ersoy, Ş., Bortolucci, E. and Armigliato, A., 2001, The tsunami of August 17, 1999 in İzmit Bay, Turkey, Natural Hazards, 24, 133-146.
Altınok, Y., Alpar, B. and Yaltırak, C., 2003, Şarköy-Mürefte 1912 Earthquake’s tsunami, extention of the associated faulting in the Marmara Sea, Turkey, Journal of Seismology, 7, 329-346.
Altınok, Y., Alpar, B., Özer, N., and Gazioglu, C., 2005., 1881 and 1949 earthquakes at the Chios-Cesme Strait (Aegean Sea) and their relation to tsunamis, Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 717-725.
Altınok, Y. and Alpar, B., 2006, Marmara Island Earthquakes, of 1265 and 1935; Turkey, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 999-1006.
Aydogan, D., Elmas, A., Albora, A.M. and Ucan, O. N. (2005) “A new approach to the structural features of the Aegean Sea: Cellular Neural Network” Marine Geophysics Research, 26, 1, 1-15.
Aydogan, D., 2007, “Processing the Bouguer Anomaly Map of Biga and the Surrounding Area by the Cellular Neural Network: Application to the Southwestern Marmara Region,” Earth Planets Space, 59, 201-208.
Bayrak, M., and Nalbant, S.S., 2001, Conductive crust imaged in western Turkey by MT. Geophys. Res. Lett., 28, 3521-3524.
Bayrak, M., İlkışık, O.M., Kaya, C. Başokur, A.T., 2001, Magnetotelluric data in western Turkey: dimensionality analysis using Mohr circles. J Geophys. Res., 105, 23 391-23 401
Bayrak M, Gürer, A., Gurer OF, 2004, Electromagnetic imaging of the Thrace Basin and intra-pontide subduction zone, northwestern Turkey, International Geology Review Volume: 46 Issue: 1 Pages: 64-74.
Bayrak, M., Gürer, A., Gürer, Ö. F., İlkisik, M. and Basokur, A. T. 2006, Mohr-circle-based rotational invariants of a magnetotelluric data set from the Thrace region of Turkey: Geological implications: Turkish Journal of Earth Sciences, 15, 95-110.
Ben-Zion, Y, Peng, Z., Okaya, D., Seeber, L. Armbruster, J., Ozer, N., Michale, J., Barış, S., Aktar, M, 2003, Shallow Low velocity fault zone in Karadere-Düzce Branch of North Anatolian fault based on analysis of trapped waves, Geophysical Journal International,Vol. 152, 3, pp. 699–716.
Bilgili, E. Göknar, Z. C. Albora, A.M. and Ucan O.N. (2005). “Potential anomaly separation and archaeological site localisation using genetically trained Multi Level-Cellular Neural Network, ETRI Journal, 27, 3, 294-303.
Çağatay, M.N., Görür, N., Alpar, B., Saatçılar, R., Akkök, R., Sakinç, M., Yüce, H., Yaltirak, C., And Kuşcu, I., 1998, Geological Evolution Of The Gulf Of Saros, NE Aegean Sea. Geo-Marine Letters 18, P.1-9.
Cinku MC, Orbay N, 2010, The Origin Of Neogene Tectonic Rotations İn The Galatean Volcanic Massif, Central Anatolia, INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES Volume: 99 Issue: 2 Pages: 413-426
Cinku MC, Ustaomer T, Hirt AM, Et Al., 2010, Southward Migration Of Arc Magmatism During Latest Cretaceous Associated With Slab Steepening, East Pontides, N Turkey: New Paleomagnetic Data From The Amasya Region. PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS Volume: 182 Issue: 1-2 Pages: 18-29.
Cinku MC, 2010, A COMBINED ROCK MAGNETIC AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF UPPER CRETACEOUS VOLCANIC ROCKS IN THE PONTIDES, TURKEY (Vol 53, Pg 475, 2009), STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA Volume: 54 Issue: 3 Pages: 529-531.
Cinku MC, Rammlmair D, Hisarli MZ, Et Al., 2010, A COMBINED ROCK MAGNETIC AND GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF UPPER CRETACEOUS VOLCANIC ROCKS IN THE PONTIDES, TURKEY, STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA, Volume: 53 Issue: 4 Pages: 475-495.
Dolmaz, M. N., Ustaömer, T., Hisarlı, Z. M. and Orbay, N., 2005, Curie point depths variations to infer thermal structure of the crust at the African-Eurasian convergence zone, SW Turkey. Earth Planets Space, 57, 373-383.
Dolmaz, M. N., Hisarlı, Z. M. Ustaömer, T., and Orbay, N., 2005, Curie point depths based on spectrum analysis of aeromagnetic data, West Anatolian Province, Turkey, Pure appl. Geophys., 162, 571-590.
Dolmaz, MN, 2007, An aspect of the subsurface structure of the Burdur-Isparta area, SW Anatolia, based on gravity and aeromagnetic data, and some tectonic implications, Earth Planets And Space, Volume: 59 Issue: 1 Pages: 5-12.
Dolmaz, MN; Ustaomer, T; Hisarli, ZM, et al., 2005, Curie Point Depth variations to infer thermal structure of the crust at the African-Eurasian convergence zone, SW Turkey, Earth Planets And Space, Volume: 57 Issue: 5 Pages: 373-383.
Dolmaz, MN; Elitok, O; Kalyoncuoglu, UY, 2008, Interpretation of low seismicity in the eastern Anatolian collisional zone using geophysical (seismicity and aeromagnetic) and geological data, Pure and Applied Geophysics Volume: 165 Issue: 2 Pages: 311-330 .
Duzgit Z, Malin SRC, 2000, Assessment of regional geomagnetic field modelling methods using a standard data set: spherical cap harmonic analysis, Geophysical Journal International Volume: 141 Issue: 3 Pages: 829-831
Duzgit Z, Baydemir N, Malin SRC, 1996, Rectangular polynomial analysis of the regional geomagnetic field, Geophysical Journal International Volume: 128 Issue: 3 Pages: 737-743
Düzgit, Z., Hisarlı, Z. M., Sayın, N, and Orbay, N., 2006, Correlation between gravity and magnetic anomalies of western Anatolia and its relation to tectonic structures, Earth Planets Space, 58, 943-949.
Erdik, M., Fahjan,Y., Ozel, O., Alcik, H., Mert, A., Gul, M., 2003, Istanbul Earthquake Rapid Response and the Early Warning System, Bulletin of Earthquake Engineering, 1, 157-163, 2003.
Gokasan E, Ergin M, Ozyalvac M, et al., 2008, Factors controlling the morphological evolution of the Canakkale Strait (Dardanelles, Turkey) Geo-Marine Letters Volume: 28 Issue: 2 Pages: 107-129.
Gokasan E, Tur H, Ecevitoglu B, et al., 2005, Evidence and. implications of massive erosion along the Strait of Istanbul (Bosphorus), Geo-Marine Letters, Volume: 25 Issue: 5 Pages: 324-342.
Gokasan E, Algan O, Tur H, et al., 2005, Delta formation at the southern entrance of Istanbul Strait (Marmara sea, Turkey): a new interpretation based on high-resolution seismic stratigraphy Geo-Marine Letters Volume: 25 Issue: 6 Pages: 370-377.
Gokasan E, Ustaomer T, Gazioglu C, et al., 2003, Morpho-tectonic evolution of the Marmara Sea inferred from multi-beam bathymetric and seismic data, Geo-Marine Letters, Volume: 23 Issue: 1 Pages: 19-33.
Gökaşan, E., Gazioğlu, C., Alpar, B., Yücel, ZY, Ersoy, Ş., Gündoğdu, O., Yaltırak, C., Tok, B., 2002, Evidence of NW extension of the North Anatolian Fault Zone in the Marmara Sea: a new interpretation of the Marmara Sea (İzmit) earthquake on 17 August 1999, Geo-Marine Letters, ISSN: 0276-0460, 21: 183-199.
Gökaşan, E., Demirbağ, E., Oktay, F.Y., Ecevitoğlu, B., Şimşek, M., Yüce, H., 1997, On the origin of the Bosphorus. Marine Geology, no: 140, s.183-199.
Gökaşan, E., Alpar, B., Gazioğlu, C., Yücel, Z.Y., Tok, B., Doğan, E., Güneysu, C., 2001, Active tectonics of the Izmit Gulf (NE Marmara Sea): from high resolution seismic and multi-beam bathymetry data, Marine Geology, ISSN: 0025-3227, 175: 273-296.
Görür, N., Çağatay, MN., Emre, O., Alpar, B., Sakınç, M., İslamoğlu, Y., Algan, O., Erkal, T., Keçer, M., Akkök, R., Karlık, G., 2000, Is the abrupt drowning of the Black Sea shef at 7150 yr BP a myth?, Marine Geology, ISSN: 0025-3227, 176: 65 – 73.
Gürer, A., Bayrak, M., Gürer, Ö.F., 2009, VLF survey using current gathering phenomena for tracing buried faults of Fethiye–Burdur Fault Zone, Turkey, Journal of Applied Geophysics, Volume 68, Issue 3, July 2009, Pages 437-447
Gürer, A., Bayrak M, Gurer OF, et al., 2008, Deliniation of weathering in the Catalca granite quarry with the very low frequency (VLF) electromagnetic method, Pure And Applied Geophysics Volume: 165 Issue: 2 Pages: 429-441.
Gürer, A., Bayrak M,2007, Relation between electrical resistivity and earthquake generation in the crust of West Anatolia, Turkey, Tectonophysics, Volume: 445 Issue: 1-2 Pages: 49-65.
Gürer, A., 1996, Deep conductivity structure of the North Anatolian Fault Zone and the Istanbul and Sakarya zones along the Gölpazarı-Akçakoca profile, northwest Anatolia. International Geology Review, 38, 727-736.
Gürer, B., Bayrak M, Gurer OF, et al., 2004, The deep resistivity structure of southwestern Turkey: Tectonic implications, International Geology Review Volume: 46 Issue: 7 Pages: 655-670.
Gürer, A., Gurer OF, Pince A, et al., 2001, Conductivity structure along the Gediz graben, west Anatolia, Turkey: Tectonic implications, International Geology Review Volume: 43 Issue: 12 Pages: 1129-1144.
Gurer OF, Gürer, A., 1999, Development of evaporites and the counterclockwise rotation of Anatolia, Turkey, International Geology Review Volume: 41 Issue: 7 Pages: 607-622.
Gürer, A., Ilkisik OM, 1997, The importance of topographic corrections on magnetotelluric response data from rugged regions of Anatolia Geophysical Prospecting, Volume: 45 Issue: 1 Pages: 111-125.
Honkura, Y., Işıkara,A.M., Kolçak,D., Orbay,N., Sipahioğlu,S., Oshiman,N., and Tanaka,H., 1985. Magnetic Anomalies and Low Ground Resistivity as possible indicators of Active Fault Location: Preliminary results of Electric and Magnetic Observations from the western part of the North Anatolian Fault Zone. J.Geomag. Geoelectr., 37, 169-187.
İlkışık, O.M., 1995, Regional heat flow in western Anatolia using silica temperatures estimates from thermal springs. Tectonophysics, 244, 175-184.
Ilkisik OM, Gürer, A, Tokgoz T, et al., 1997, Geoelectromagnetic and geothermic investigations in the Ihlara Valley geothermal field, Journal Of Volcanology And Geothermal Research Volume: 78 Issue: 3-4 Pages: 297-308.
Ispir,Y.,Uyar,Güngörmüş,Y.,Orbay,N.,Çağlayan,B.,1976,Some Results From Studies on tectonomagnetic effect in NW Turkey, J.Geomag.Geoelectr.,28,123- 135.
Işıkara,A.M., Honkura,Y., Watanabe,N., Orbay,N., Kolçak,D., Oshiman,N., Gündoğdu,O., Tanaka,H., 1985. Magnetic Anaomalies in the western part of the North Anatolian Fault Zone and their implications for active fault Structure. J.Geomag. Geoelectr., 37, 541-560.
Kanlı, A I, T S Kang, A Pınar, P Tildy, Z Pronay, A Systematic Geophysical Approach for Site Response of the Dinar Region, Southwestern Turkey, Journal Of Earthquake Engineering, Cilt: 12, No: 1, Sf: 165-174, Ek: S2, 2008.
Kanlı, A. İ., T. Peter, Z. Pronay, A. Pınar, and L. Hermann, Vs30 mapping and soil classification for seismic site effect evaluation in Dinar region, SW Turkey, Geophys. J. Int., 165, 223-235, 2006.
Kanlı, A.I., 2009, Initial Velocity Model Construction of Seismic Tomography in Near-Surface Applications, Journal of Applied Geophysics, vol. 67, issue 1, p.52-62.
Kanlı, A.I., 2008, Image reconstruction in seismic and medical tomography, Journal of Environmental and Engineering Geophysics, vol. 13, issue 2, p. 85-97.
Kara, i., Özdemir M., and Yüksel, F.A., 1996, Interpretation of magnetic anomalies of dikes using correlation factors. Pure and Applied Geophysics (Pageop), 1996,Vol. 147, 777-788.
Kara, İ., 1997, Magnetic interpretation of two-dimensional dikes using integration-nomograms. Journal of Applied Geophysics, 1997, Vol. 36, 175-180.
Kara, İ., Aydoğan, D., and Yüksel, A., 1998, Short note: A simple nomogram for interpretation due to magnetic horizontal cylinders.Geophysical Prospecting, 1998, vol. 46, 659-663.
Kanlı,A.I., Pronay,Z., Miskolczi, R., 2008, The importance of the spread system geometry on the image reconstruction of seismic tomography, Journal of Geophysics and Engineering, vol. 5, 771-785.
Keçeli A., 1978, Vertical Frequency Effect Sounding in Induced Polarization and Galvanic Resistivity Methods: Geophysical Prospecting, V. 26, N. 1.
Kepekci, D. and Ozcep, F., 2011, Fast-track earthquake risk assessment for selected urban areas in Turkey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 571-585, doi:10.5194/nhess-11-571-2011.
Malin, S.R.C., Özcan, O., Tank, B., Tunçer, M.K., and Yazıcı-Çakın, O., 2000, Geomagnetic Signature of the 1999 August 11 total eclipse, Geophys. J. Int., 140, No:3 p.F13-F16.
Nalbant,S.S., Barka,A., Alptekin,Ö.,(1996). Failure stress change caused by the 1992 Erzincan earthquake ( Ms=6.8), Geophysical Res. Letters, Vol.23, No.13, pp.1561-1564.
Orbay, N. and Bayburdi, A., 1979, Paleomagnetism of dikes and tuffs from the Mesudiye Region and Rotation of Turkey, Geophy. J. R. Astr. Soc., 59, 437-444.
Orbay, N., Özcep, F. Hisarlı, M., Sanver, M., Tapırdamaz, C. and İşseven, T., 1997, Paleomagnetic Evidence on opening of Gulf of Saros, NW Turkey, Annales Geophysicae, Supplement to Vol.15, pp. C109.
Oshiman, N. , Tunçer, M.K., Honkura, H., Barış, S., Yazıcı, O., and A. M. Işıkara, A, 1991, Strategy of Tectonomagnetic Observation for Monitoring Possible Precursors to Earthquakes in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone, Turkey, Tectonophysics, 193, p. 359-368.
Ozcep, F. and Orbay, N., 1998, Preliminary Paleomagnetic Results on the Neogene Volcanism of Afyon Region (Central Anatolia), Analles Geophysicae, Solid Earth Geophysics & Geodesy, Suplement I to Vol. 16, p.221
Ozcep, F. and Zarif, H., 2009, Variations Of Soil Liquefaction Safety Factors Depending On Several Design Earthquakes in The City Of Yalova (Turkey), Scientific Research and Essay Vol. 4 (6) pp. 594-604.
Ozcep, F., Tezel, O., Asci, M, 2009, Correlation between Electrical Resistivity and Soil-Water Content: Istanbul and Golcuk, International Journal of Physical Sciences, Vol. 4 (6), pp. 362-365.
Ozcep, F., Guzel, M., Kepekci, D., Laman, M., Bozdag, S., Cetin, H., Akat, A., 2009, Geotechnical and geophysical studies for wind energy systems in earthquake-prone areas: bahce (Osmaniye, Turkey) case, International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (10), pp. 555-561.
Ozcep, F., Yildirim, E., Tezel, O., Asci, M, Karabulut, S., 2009, On Relationships between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques, , International Journal of Physical Sciences, Vol. 4 (12), in Pres.
Ozcep, F., Yıldırım, E., Tezel, O., Asci, M., Karabulut, S., 2010, Correlation between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques, International Journal of Physical Sciences, Vol. 5 (1), pp. 047 – 056.
Korkmaz, B., Ozcep, F., 2010, Fast and Efficient Use of Geophysical and Geotechnical Data in Urban Microzonation Studies At Small Scales : Using Sisli (Istanbul) As Example, International Journal of Physical Sciences Vol. 5 (2), pp. 158 – 169.
Ozcep, F., 2010, Paleomagnetic Studies on Anatolian Plate and Some Geodynamic Implications, Scientific Research and Essay, Vol. 5(8), pp. 769–781, 18 April, 2010.
Ozcep, F., Karabulut, S., Korkmaz, B., Zarif , H., 2010, Seismic Microzonation Studies in Sisli / Istanbul (Turkey), Scientific Research and Essay, 4 July 2010; 5(13), pp. 1595 – 1614.
Ozcep, F., Erol, E., Saraçoğlu, F., Haliloğlu, M., 2010, Seismic slope stabilty analysis: Gurpinar (istanbul) as a case history, Scientific Research and Essay, 4 July 2010; 5(13), pp. 1615 – 1631.
Ozcep, F., 2010, SoilEngineering: a Microsofts Excel® Spreadsheet© Program for Geotechnical and Geophysical Analysis of Soils, Computers & Geosciences, Volume 36, Issue 10, October 2010, Pages 1355-1361.
Ozcep, F., Erol, E., Saraçoğlu, F., Haliloğlu, M., 2010, Seismic landslide analysis: Gurpinar (istanbul) as a case history, Environmental Earth Sciences, doi:10.1007/s12665-010-0853-3.
Ozcep, F., Ozcep, T., 2011, On Geophysical Analysis of the Soils for Civil (Geotechnical) Engineering and Urban Planning Purposes: Some Case Histories from Turkey, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(5), pp. 1169-1195.
Ozel O. and Sasatani S., 2004, A Site Effect Study of the Adapazari Basin, Turkey, from Strong- and Weak Motion Data, Journal of Seismology, Volume 8, Number 4, October 2004 , pp. 559-572(14).
Ozel N,, T. Sasatani, O. Özel, 2004, A Study of Strong-Ground Motions during the Largest Aftershock (Mw=5.8) of the Kocaeli, Turkey Earthquake, Tectonophysics, Volume 391, Issues 1-4, Pages 347-355.
Ozel, O., E. Cranswick, M. Meremonte, M. Erdik, E. Safak, 2002, “Site Effects in Avcilar, West of Istanbul, Turkey from Strong and Weak Motion Data”, Bull. Seism. Soc. America, 92, 1, pp.499-508.
Ozer, N., Altinok,Y., and Ceylan, 2007, Properties of the aftershocks sequences of the 2000 and 2002 earthquakes in Aksehir-Afyon graben, west-central Anatolia, Turkey, Natural Hazards, 40, No. 3, 553-562.
Ozer, N., “New information on earthquake history of the Akşehir-Afyon graben system, Turkey, since the second half of 18th century”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 6, 1017-1023 (2006).
Öncel, A.O., Alptekin, Ö. (1999). Effect of aftershocks on earthquake hazard estimation: An example from the North Anatolian Fault Zone, Natural Hazards 19, 1-11.
Öncel, A.O., Koral, H., Alptekin, Ö., (1998). The Dinar Earthquake of October 1995 (MW=6.2) in Southwestern Turkey and Earthquake Hazard of Dinar-Çivril Fault, Pure and Appl. Geophys., 152, 91-105.
Öncel, A.O., Main, I., Alptekin, Ö. Cowie, P., (1996). Temporal Variations of the Fractal Properties of Seismicity in the North Anatolian Fault Zone between 31oE and 41oE, PAGEOPH, vol. 147, No 1, 147-159.
Öncel, A.O., Main, I., Alptekin, Ö. Cowie, P., (1996). Spatial Variations of the Fractal Properties of Seismicity in the Anatolian Fault Zones, Tectonophysics. 257, 189-202.
Picozzi M, Strollo A.,Parolai S.,Durukal E., Ozel O., Karabulut S., Zschau J., Erdik M., 2009 Site characterization by seismic noise in Istanbul,Turkey, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, pp 469-482.
Pınar, A., Y. Honkura, K. Kuge, M. Matsushima, N. Sezgin, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, Source Mechanism of the November 15, 2000 Lake Van Earthquake (Mw=5.6) in Eastern Turkey and Its Seismotectonic Implications, Geophys. J. Int., Vol. 170, Issue 1, doi:10.1111/j.1365-246X.2007.03445, 2007.
Pınar, A., Y. Honkura, K. Kuge, Moment tensor inversion of recent small to moderate sized earthquakes: Implication for seismic hazard and active tectonics beneath the Sea of Marmara, Geophys. J. Int., Vol. 153, pp. 133-145, 2003.
Pınar, A., Y. Honkura, K. Kuge, Seismic activity triggered by the 1999 Izmit earthquake and its implications for the assessment of future seismic risk, Geophys. J. Int., Vol. 146, pp. F1-F7, 2001.
Pınar, A., D. Kalafat, Source processes and seismotectonic implications of the 1995 and 1996 Cyprus, Eastern Mediterranean region, earthquakes, Tectonophysics, Vol. 301, pp. 217-230, 1999.
Pınar, A., Source inversion of the October 1, 1995 Dinar earthquake (Ms=6.1): a rupture model with implications for seismotectonics in SW Turkey, Tectonophysics, Vol. 292, pp. 255-266, 1998.
Pınar, A., N. Türkelli, Source inversion of the 1993 and 1995 Gulf of Akaba earthquakes, Tectonophysics, Vol. 283, pp. 279-288, 1997.
Pınar, A., Y. Honkura, and M. Kikuchi, A Rupture Model for the 1967 Mudurnu Valley, Turkey Earthquake and Its Implication for Seismotectonics in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone, Geophys. Res. Lett., Vol. 23, pp. 29–32, 1996.
Pınar, A., Y. Honkura, and M. Kikuchi, Rupture process of the 1992 Erzincan earthquake and its implication for seismotectonics in Eastern Turkey, Geophys. Res. Lett., Vol. 21, pp. 1971-1974, 1994.
Pinar, R., Akcig Z., 1996, “Geophysical investigation of Kosemtug tumulus, Bandirma (NW Turkey)”, Archaeological Prospection, 4, 1, 15-23.
Şafak, E., Erdik, M., Beyen, K., Carver, D., Cranswick, E., Çelebi, M., Durukal, E., Ellsworth, W., Holzer, T., Meremonte, M., Mueller, C., Ozel, O., Toprak, S., 2000, “ Recorded Mainshock and Aftershock Motions”, Earthquake Spectra Supplement A, Volume: 16.
Sayıl, N. ve İ. Osmanşahin, 2000, “Investigation of Crust and Upper Mantle Structure at the Black Sea with Group Velocity Data”, Bul. Seism. Soc. Am. 90, 4, 870-875.
Sayıl, N. ve İ. Osmanşahin, 2008, “An Investigation of Seismicity for Western Anatolia”, Natural Hazards, 44, 1, 51-64.
Şahin, Ş., Erduran, M. Alptekin, Ö. and Çakır, Ö. (2007). The Intrinsic and Scattering Seismic Attenuation in the Southwest Anatolian Region Pure and Applied Geophysics, 164, 2255-2270.
Tunçer, M.K., Honkura, Y., Oshiman, N. Ikeda, Y., and A. M. Işıkara, Magnetic Anomalies Related to Active Folds in the North Anatolian Fault Zone, J. Geomag. Geoelectr., 43, p. 813-823, 1991.
M. K. Tunçer, M.K., Oshiman, N., Barış, S., Kamacı, Z., Kaya, M.A., Işıkara, A.M.,and Y. Honkura, Further Evidence for Anomalous Magnetic Structure Along the Active Fault in Western Turkey, J. Geomag. Geoelectr., 43, p. 937-950, 1991.
Tur H, 2005, An example of secondary fault activity along the north Anatolian Fault on the NE Marmara Sea Shelf, NW Turkey , Earth Planets And Space, Volume: 59 Issue: 6 Pages: 541-552
Uçan, O.N. Albora, A. M. and Hisarlı, Z. M. (2001) “Comments on the Gravity and Magnetic Anomalies of Saros Bay using Wavelet approach” Marine Geophysics Research, 22, 251-264.
Ustaomer, T., E. Gokasan, H. Tur, T. Gorum, F.G. Batuk, D. Kalafat, H. Alp, B. Ecevitoglu, H. Birkan, 2008, Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone, the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Marine Letters, 28:171-193.
Utkucu, M., Ö. Alptekin, & A. Pınar, A detailed source of the Orta (Çankırı) earthquake of June 6, 2000 (Ms=6.1): An intraplate earthquake in central Anatolia, Journal of Seismology, Vol. 7, 193-202, 2003.
Utkucu M., Kanbur, Z., Alptekin Ö. And Sünbül F, 2009. Seismic Behaviour Of The North Anatolian Fault Beneath The Sea Of Marmara (NW Turkey): İmplications For Earthquake Recurrence Times And Future Seismic Hazard, Natural Hazard, 50(1), 45-71, DOI 10.1007/S11069-008-9317-4.
Utkucu, M., Nalbant, S., Mccloskey, J., Steacy, S. And Alptekin, Ö., “Slip Distribution And Stress Changes Associated With The 1999 November 12, Düzce (Turkey) Earthquake (Mw=7.1),” Geophysical Journal International, 153, 229-241, (2003).
Utkucu, M., Alptekin, Ö and Pınar, A, “A Detailed Source Study Of The Orta (Çankırı) Earthquake Of June 6, 2000 (MS=6.1): An İntraplate Earthquake İn Central Anatolia,” Journal Of Seismology, 7, 193-202 (2003).
Utkucu, M., Pınar, A. And Alptekin, Ö., “A Detailed Slip Model For The 1995, October 1, Dinar, Turkey, Earthquake (MS=6.1) Determined From Inversion Of Teleseismic P And SH Waveforms,” Geophysical Journal International, 151, 184-195 (2002).
Yalçıner, A.C., Altınok, Y. and Synolakis, C., 2000, Tsunami waves in İzmit Bay , Earthquake Spectra ,The Professional Journal of the Earthquake Research Institute, Vo1.16, 55-62.
Yalçıner, A.C., Altınok, Y. and Synolakis, C., 2000, Tsunami waves in İzmit Bay , Earthquake Spectra ,The Professional Journal of the Earthquake Research Institute, Vo1.16, 55-62.
Yalçıner, A.C., Alpar, B., Altınok, Y., Özbay, I., and Imamura, F., 2002, Tsunamis in the Sea of Marmara, Historical documents for the past, models for the future, Marine Geology 190 (2002) 445-463.
Yalçınkaya, E. and Alptekin, Ö. (2005). Site effect and its relationship to the intensity and damage observed in the June 27, 1998 Adana-Ceyhan earthquake, Pure and Appl. Geophys., 162, 913-930.
Yalçınkaya, E. and Alptekin, Ö. (2005). Contributions of basin-edge-induced surface waves to site effect in the Dinar Basin, southwestern Turkey, Pure and Appl. Geophys., 162, 931-950.
Yigitbas, E., A. Elmas, A. Sefunc, and N. Ozer, “Major neotectonic features of eastern Marmara region, Turkey: development of the Adapazari-Karasu corridor and its tectonic significance”, Geological Journal, 39 (2): 179-198 (2004).

“Jeofizik” Dergisi Tüm Sayılara erişim için tıklayınız !

Istanbul Yerbilimleri Dergisi Tüm sayılara erişim için tıkayınız!

Üniversite – Sanayi İşbilirliği (Döner Sermaye Çalışmaları ve Ücretlendirmeler) için tıkayınız!