Sismik Akademi Sertifika Kursu Duyurusu 2019

KURS DUYURUSU

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,Sismik Akademi Bünyesinde; Sismik Proje, Planlama,Sismik Veri Toplama, İşlemeve Yorumlama Sertifika Programı, Şubat - Haziran 2019.

Konu:Petrol Araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B,3B ve 4B) sismik veri toplama, veri işleme ve yorumlama metotları, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan sismik niteliklerin yorumu, günümüzde deniz ve kara sismiği veritoplama, işleme ve yorumlamada kullanılan yeni yöntemler ve pratik uygulamaları.

Eğitmenler: Turgay Gönülalan, Atila Sefünç, A. Uğur Gönülalan ve Mehmet Ali Üge

Süresi:16 hafta.Toplam 48 saat

Başlangıç ve Bitiş Tarihi:11 Şubat – 3 HaziranHer Pazartesi saat 14:30 ile 17:30 arası. (Gün ve saati değişebilir)

Kurs Yeri: İÜ Mühendislik Fakültesi,Jeofizik Mühendisliği Bölümü binası, veri işleme laboratuvarı.

Kontenjan: 16 öğrenci.

Kimler Katılabilir:Sismik prospeksiyon dersi almış lisans, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri katılabilir.

Müracaat: İ.Ü. Mühendislik Fakültesi,Jeofizik Mühendisliği Bölümü sekreterliğine veya elektronik posta aracılıylayapılabilinir. (Müracaat esnasında, katılımcıların kısa bir özgeçmişi,Mezun olduğu/olacağı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) ve referans mektubu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Transkript ve Referans mektubunu müracaat esnasında yetiştiremeyen adaylar, 25 Aralık 2018 saat 16:00 kadar iletmesi gerekmektedir. Bu tarih den itibaren Transkript ve referans mektubunu getirmeyen katılımcıların müracaatları değerlendirilmeyecektir)    E-posta :jfm@istanbul.edu.tr

Müracaat Tarihi:12 Kasım 2018 -  25Aralık 2018 saat 16:00’e kadar mesai saatleri içinde.

Sertifika Programının Özeti ve İçeriği:

Bu sertifika programı, günümüzde yapılan petrol araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B, 3B ve 4B) sismik yansıma yöntemlerinde kullanılan veri toplama, toplanan sismik verinin işlenmesi ve sismik verinin yorumlanmasında kullanılan yöntemleri ve aşamalarını kapsamaktadır.

Ayrıca sertifika programı süresince katılımcılar günümüzdeki petrol araştırmalarında kullanılan sismik veri işlemeaşamalarında kullanılan programları kullanma ve çeşitli veri işlem yöntemlerini uygulama şansına sahip olacaktır.

Sertifika Programın Başlıca Ana Temaları;

 1. Tanışma, sismik çalışmalarla ilgili çeşitli video gösterileri, çeşitli deniz ve kara sismik veri örnekleri.
 2. Günümüzde petrol araştırmalarında kullanılan çok boyutlu (2B,3B ve 4B ) sismik veri toplama metotları.
 3. Çok boyutlu sismik veri işleme metotları ve petrol araştırmalarında kullanılan deniz ve kara sismik verilerinin uygulanışı.
 4. Sismik veri işleme parametre seçimleri.
 5. Sismik veri işleme sonucunda üretilen sismik kesitlerin yorumlanması.
 6. Sismik verinin depolama formatları ve çeşitleri, SEGY formatın tanıtımı.
 7. Petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan 2B,3B ve 4B’lu sismik uygulamalarının sismik yoruma katkısı, Yapısal ve Stratigrafik yorum, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan Sismik niteliklerin yorumu, DHG (Direkt Hidrokarbon Göstergeleri,Sismik Kesitlerde Faylarının Tanımlanması) sismik kesitlerdeki tanımı, Uygulamalar
 8. Sismik Yorum,Sismik Yorumda Hızlar ve Derinlik Dönüşümü

Sertifika Programına Katılımcıların Kazanımları;

 • Günümüzde petrol çalışmalarında kullanılan çok boyutlu (2B,3B ve 4B ) sismik veri toplama metotlarının farklılıklarının tanınması ve deniz ve kara sismik verilerinin ayırt edilebilmesi.
 • Son yıllarda kullanılan sismik veri toplama ve veri işleme terminolojilerin öğrenilmesi.
 • Unix ve Linux işletim sistemlerinin tanıtımı ve önemli Linux komutlarının bilgilendirilmesi.
 • Çok boyutlu deniz ve kara veri toplama parametrelerinin seçimi ve değişik arazişartlarında kullanılan sismik geometrilerin uygulanmasındaki farklılıklar ve nedenlerinin ayırt edilebilmesi.
 • Çeşitli kara ve deniz sismiği veri işleme aşamalarında kullanılan temel parametrelerin tanımlanması;
 • 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplamaya ihtiyaç duyulma nedeni ve ikisi arasındaki temel farklar hakkında bilgi sahibi olunması;
 • 4 boyutlu sismiğe ihtiyaçnedeni ve petrol araştırmalarındaki yeri ve öneminin anlaşılması.
 • 3 boyutlu sismik kesitlerin yorumlanması ve “xline”, “inline” ve “time Slices” kesitlerin incelenmesi.
 • 3 boyutlu sismik veri toplamada kullanılan geometri seçimi, bu seçilen 3 boyutlu geometrinin sismik veri işleme aşamasında uygulanışı (grid parametrelerde nelere önem verildiği) .
 • Ayrıca kurs süresi boyunca sismik veri işlem programlarından günümüzde kullanılan önemli programlar hakkında genel bilgiye sahip olunması, Paradigm Jeofizik şirketinin,İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümüne bağışladığı;
 • Petrol araştırmalarında sismik veri toplama ve veri işlemenin, diğer jeofizik yöntemler arasındaki önemi ve farklılıkları hakkında bilgi sahibi olunması.
 • Sismik veri depolama formatlarından en önemlisi olan SEGY formatında bulunan 3 tane SEGY içeriklerinin neler olduğunun öğrenilmesi ve nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi sahibi olunması.
 • Petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılan 2B,3B ve 4B’lu sismik uygulamalarının sismik yoruma katkısı, Yapısal ve Stratigrafik yorum, Rezervuar Jeofiziğini oluşturan Sismik niteliklerin yorumu, DHG (Direkt Hidrokarbon Göstergeleri),Sismik Kesitlerde Faylarının Tanımlanması, sismik kesitlerdeki diğer Jeolojik yapıların tanımı, Uygulamalar
 • Mayıs ayı içinde arazide bulunan bir kara sismik ekip ziyaret edilerek ve çalışmaları yerinde görerek fikir edinilmesi.
 • Sertifika programını başarı ile bitiren öğrenciler kurs sonunda sertifika alacaktır.

Eğitmenlerin Özgeçmişi:Turgay T. GönülalanTurgay T. Gönülalan, lisans ve yüksek lisans eğitimi 1985 ve 1993 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümünde yapmıştır. Yüksek lisans tezini uygulamalı jeofizik bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisan tezini 1990 yılında çalışmaya başladığı Halliburton Geophysical Services  (HGS Inc, Houston, U.S.A.)şirketinde çalışırken bitirmiştir. Özellikle 1990 ve 1992 yıllarında yapılan Karadeniz’deki toplanan 6000 kmlik sismik veri toplama çalışması sonucunda, TPAO den alınan izinle Karadeniz’de toplanan sismik veri üzerinde hem veri toplama hemde veri işlem aşamalarında bulunmuş ve sonrasında veri işleme sonucunda çıkartılan sismik kesitler üzerinde yorumlama yaparak yüksek lisans tezini tamamlamıştır.

Yüksek lisan tezinin konusu; “Sismik ışın izlemesi yöntemiyle modelleme ve Karadeniz'de bir uygulaması”dır.

Turgay Gönülalan, petrol sektöründeözellikle deniz sismik araştırma çalışmalarının hemen hemen bütün disiplinlerinde 25 yıl çalışmış olup, çok boyutlu (2B,3B ve 4 boyutlu) sismik veri toplama ve veri işlem çalışmalarında bulunmuş, özellikle petrol sektöründe yeni uygulanan sismik yöntemlerden ObliQ Marine Broadband, Coil, MAZ (multi-azimuth), WAZ (wide-azimuth) ve RAZ (rich-azimuth) gibi sismik veri toplama, ayrıca toplanan bu verilerin veri işlem aşamalarında proje grup lideri olarak çalışmıştır. Ayrıca özellikle kuzey denizinde over/under sismik veri toplama yöntemi ile bazalt gibi ana kayacın altındaki petrol yataklarının daha iyi sismik veri elde edilebilmesi için Schlumberger - WesternGeco şirketinin yapmış olduğu yeni sismik veri toplama metodlarını geliştirme,ARGE projelerinde veri toplama ve veri işleme aşamalarında sismik veri işleme uzmanı olarak çalışmıştır.

Turgay Gönülalan, ilk olarak sismik çalışmalara 1983 yılında İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğu zaman başlamış,TPAO/Prakla-Seismos şirketinin Trakya’daki ekiplerinin yaptıkları kara sismik çalışmalarına katılmıştır.

1985 yılında İstanbul Üniversitesinde lisans eğitimini bitirmiş, yüksek lisans eğitimi için Boğaziçi Üniversitesinde eğitime başlamıştır. Ancak 1986 yılında eğitime ara verip İngiltere’ye gitmiştir. 

1986-1988 yıllarında İngiltere’de dil ve bilgisayar programcılığı konularında eğitim almıştır.

1987-1988 yıllarında Londra’daki eğitimi sırasında, gönüllü olarak part time Community Service Volunteers London’da çalışmıştır.

1990 yılında HGS Ltd (Halliburton Geophysical Services Inc.) şirketinde veri işlemeuzmanı olarak göreve başlamış ve TIPEX (Texas Instruments’ın veri işleme programını) kullanmıştır.  2 yıl kadar sismik veri işleme merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra, deniz sismiği veri toplama ekiplerinde çalışmalara katılmıştır. Bu çalışmalara, deniz sismiği veri toplama ve araştırma gemisi r/v Patrick Haggert ile katılmış ve Türkiye kara sularında da sismik çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi, BP ve TPAO için Karadeniz’de yapılan 6000 km lik 2 boyutlu veri toplama ve veri işleme çalışmalarıdır. Bu esnada yüksek lisans tezini,HGS Ltd (Halliburton Geophysical services ltd)  yorumlama tekniklerinden olan Quiver ışın izleme yöntemi ile yorumlamakonusunda yapmıştır. Daha sonra 3 boyutlu sismik araştırma gemilerinden m/v Polar Priences ve r/v Sea star ile Kızıl Denizde,Kuzey Denizinde hem UK karasularında hemde Norveçkarasularında araştırmalarda uzman jeofizikçi olarak katılmıştır. Bu dönem içerisindeveri işleme aşamalarında Micromax programını kullanmıştır.

1994 – 1997yılında WesternAtlas Holding (Houston USA), bünyesinde bulunan Western Geophysical company şirketinde 3 boyutlu veri toplama ve OBP (onboard seismic processing) bölümünde veri işleme uzmanı ve toplanan sismik verilenin kalite kontrol sorumlusu olarak araştırma gemilerinden r/v Western Cove, r/v Western Hercules ve r/c Western Regent ile Kuzey denizinde, Karadeniz’de, Atlantik okyanusunda ve Kızıl denizde araştırmalarda bulunmuş,hem veri toplama, hemde veri işleme aşamalarında uzman jeofizikçi olarak görev yapmıştır.Ayrıca OBC (Ocean Bottom Cable, Okyanus tabanı sismik araştırma metodu)ve Teleseis (sığ sularda yapılan radio vericileriyle yapılan sismik arama metodu) çalışmalarına katılmıştır.

1997-2000 yıllarında, petrol araştırma ve sondaj şirketi olan Baker Hughes Inc. (Houston) şirketinin Western Gephysical şirketini satın almasından sonra Londra (UK) da bulunan  veri işlem merkezinde sismik veri işlem uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde pek çok 2 ve 3 boyutlu veri işleme projelerine katılmıştır.Bu dönem içerisinde Western Geophysical şirketinin sahip olduğu Omega SPS programını öğrenip bu program ile veri işlemleri yapmıştır.

2000-2004 yılları arasında Baker Hughes Inc. holding bünyesinde bulunan Western Geophysical company ve Schlumberger Holding bünyesinde bulunan Geco/Prakla jeofizik şirketlerinin sadece jeofizik şirketlerinin birleşmesi sonucunda oluşan WesternGeco Ltd (Houston, USA) şirketi bünyesinde yapılan 3 boyutlu sismik veri toplama ve OBP departmanında uzman jeofizikçi olarak özellikle doğu ve batı Afrika sahillerinde (Mozambik,Kenya,Angola, Güney Afrika,Gabon,Kamerun,Nijerya, Ekvatorya Ginesi) sismik araştırmalarda grup lideri olarak görev almıştır. WesternGeco’nun en son sismik arama teknolojisi olan Q-Marine sismik veri arama yöntemini kullanarak, hem ARGE aşamasında, hemde ilk araştırmalarında Meksika körfezinde R/V Western Neptune gemisinde,pilot araştırmacı ve veri işleme uzmanı olarak çalışmıştır.

Ayrıca WesternGeco ltd Houston USA de bulunan  sismik veri işleme merkezindede zaman zaman bazı projelere katılmıştır.

2004-2015 yılları arasında, Schlumberger Holding bünyesinde bulunan WesternGeco Ltd şirketinde Meksika körfezi,Brezilya kıta sahanlığında bulunan güney batı Atlantik okyanususahilinde,Kanada sularında, Halifax açıklarında, Kuzey Atlantik okyanus sularında, doğu ve batı Hindistan’da Hint okyanusundakikarasularında, Kara deniz, Kızıl deniz, Arap körfezi, Dubai ve Abudabi kıta sahanlığında 2 boyutlu, 3 boyutlu, OBC (Ocean Bottom Cable) sismik veri toplama ve OBP veri işleme departmanlarında grup lideri olarak projelere başkanlık etmiştir.

2015 Temmuz ayında, 25 yıllık sismik veri toplama ve sismik veri işlem üzerinde çalışarak son olarak Schlumberger Inc. - WesternGeco (Houston) ltd.şirketinden proje lideri görevinden emekli olmuştur. Şu anda İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde günümüzde petrol araştırmalarında yapılan sismik veri toplama ve veri işleme konularında kurs vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Turgay Gönülalan JFMO (Türkiye Jeofizik Mühendisler odası) ve SEG (Society of Exploration Geophysicists) üyesidir.

Eğitmenlerin Özgeçmişi:Atila SefünçAtila Sefünç, Jeofizik Müh./ Kıdemli Uzman Sismik Yorumcu

 • Ankara  Üniversitesi jeoloji Müh. Bölümünden Petrol Jeolojisi ve İleri Yapısal Jeoloji derslerini aldım.
 • Hacettepe Üniversitesi jeoloji Müh. Bölümünden Algler ve Paleontoloji derslerini aldım.
 • İstanbul Üniversitesi MühendislikFakültesi Jeofizik Müh. Bölümü (1975-1980)
 • Haydarpaşa Lisesi (1971-1974)
 • Aladdin Middle East Ltd. ("AME"), özel bir petrol ve doğal gaz arama ve üretim firmasıdır. 1961 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarının aranması ve işletilmesi konusuna odaklanmıştır. Firmanın idari merkezi Wichita/Kansas'ta, operasyon merkezi ise Ankara'dadır. Diğer  ofisler, şirketin üretim sahalarında yer alır.
 •  Günümüzde, şirketimiz dengeli bir arama ve üretim ruhsatları portföyünü elinde tutmaktadır. Bu ruhsatlar kısa, orta ve uzun vadeli potansiyele sahiptirler; ağırlıklı olarak GD Anadolu Havzasında (Kuzey Arap Plakası Havzası) yer alırlar. Arama ve üretim ruhsatlarının kapladığı alan 300 bin hektardır.
 • AME, Türkiye petrol arama ve üretim sektöründe bir sanayi lideri ve ulusal petrol kuruluşu olan TPAO'nun hemen ardından ülkedeki yatırım yapan ve faaliyette bulunan en eski özel petrol şirketi durumundadır. Yetenekli ve kalifiye çalışanları sayesinde firmanın başarısı, bağlılık, özveri, bilgi yeteneği ve becerileri ile firmanın ortakları ve yatırımcıları için değer geliştirmeye yönelik yeni ve yenilikçi olanaklar/yollar bulunmasını sağlanmıştır.
 • Marmara Denizinde , Batı Karadenizde  (Akçakoca-Ayazlı) TPAO-POAŞ- Foinavon Energy, Inc., Adıyaman Cendere TPAO ve Bakuk-Nusaybin TransAtlantic Petroleum Ltd.ile  ortak projelerinde  2 ve 3-B’lu sismik verilerinin stratigrafik ve yapısal yorumu sonucunda  saptanan lead ve  prospektlerde üretim ve arama kuyularının açılmasına devam edilmektedir.

Zueitina Oil Company -Tripoli, Libya (2008-2009)

 • 2004 yılında yurt içinde ve yurt dışında çalışan Petrol şirketlerine  sismik yorum danışmanlık hizmeti verdim.

Avenue Energy Inc. & JKX Turkey Limited Oil

 • Karakilise Area  ,Geological and Geophysical Evaluation Report
 • Seismic intterpretation of the Block  AR/EPC/3217 in Gaziantep District -3263

Aladdin Middle East Ltd. (AME)

Arabian Gulf Oil Company-AGOCO (Bingazi,Libya)

 • Adıyaman-Gaziantep bölgesinin 2-B / 3-B’lu rejyonal yorumu ile tektonik model ve prospektler tanımlanmıştır. G.D.A  bindirme kuşagında yer alan Sason-Kozluk
 • Melefan-Boyluca arası ile, 
 • Mısırda West-Qarun TPIC-AMOCO ortak projesi ile TPIC’e ait West Bahariya ve  Gebel El Zeit ruhsatlarında sismik  yorumcu olarak görev aldım. West-Qarun sahasında açılan kuyular sonucunda petrol üretimine geçilmiş olup halen sahada üretim yapılmaktadır.

TPAO Arama Grubu (1980-1990)

1987-1990 yılları arasında CGG veri işlem merkezinde TPAO Trakya bölgesine ait 2-B'lu 2000 km. sismik hattın reproses işlemi takip edildi.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü (1975-1980)

Haydarpaşa Lisesi (1971-1974)


Eğitmenlerin Özgeçmişi:  A. Uğur Gönülalan1952 yılında Gaziantep’te doğdum. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji lisans, 1978 yılında Jeofizik Mühendisliği bölümünden Yüksek Jeofizik Mühendisi olarak mezun oldum. 1976-1978 yıllarında MTA Enstitüsünde çalıştım. 1978-1980 arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Jeofizik Mühendisi Asteğmen olarak askerliğini yaptım. Türkiye Jeofizikçiler Derneği, 1976 Yönetim Kurulu üyesi, 1990-1992, 1992-1994 yıllarında JFMO Yönetim Kurulu’nda II.Başkan, Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundum. TPAO bünyesinde çalışırken ABD, Avrupa, Afrika ve Türki Cumhuriyetleri’ndeki eğitim ve ortak projelerde yer aldım. 1994-2002 yılları arasında Oda üyesi olarak TMMOB’da çeşitli komisyon üyeliklerinde bulundum. Ulusal ve uluslararası jeofizik ve petrol vb. çeşitli kongrelerin düzenlenmesinde başkan ve üye olarak görev yaptım. Dört dönem DPT 5 yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas (Enerji) komisyonlarında görev aldım.  Balkan Jeofizik Birliği (BGS), SEG, EAGE ve DEK-TMK üyesiyim. 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008 yılları arasında (toplam üç dönem) TMMOB JFMO Genel Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım. 12 Mayıs 2009 tarihinden itibaren halen Madencilik Müşavir Mühendisleri Birliği (madenbir) Derneği Yönetim Kurulu üyesi, TMMOB Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinin Takibi Çalışma Grubu Başkanlığı yaptım.  Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda organizasyon ve yürütme kurullarında başkan ve üye olarak yer aldım. Enerji, jeofizik, jeotermal ve petrol aramacılığı üzerine hazırlanmış 35 adet sunumum ve yayınım bulunmaktadır. 1980-2006 arasında Türkiye Petrolleri A.O.’da teknik ve idari yönetici kadrolarında görev yaptım, Ocak 2007’de emekli oldum. Bir enerji şirketinde danışman olarak çalıştım. Temmuz 2011’den bu yana şirketimiz  olan UG ENERJİ’de görev yapmaktayım. Ayrıca   Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, stajyer Avukatım.


Eğitmenlerin Özgeçmişi: Mehmet Ali ÜgeEĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2017-

Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği , 2015-2017

Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 2011-2015

YAPTIĞI TEZLER

Yüksek Lisans, "BABABURNU SİSMİK KESİTLERİNİN DERİNLİK MİGRASYONU VE YAPISAL AÇIDAN ÇANAKKALE-AYVACIK DEPREMLERİ İLE BİRLİKTE YORUMLANMASI", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Haziran, 2017.

SERTİFİKALAR

Seismic with Simultaneous Sources: Where Does the Industry Stand?, Society of Exploration Geophysicists (SEG), 2017

2D,3D and 4D, in both Marine and Land, Seismic Data Acquisition and Data Processing Certificate Program, 16 week, Istanbul University, taken by Turgay Tarık GONULALAN (Retired Infield Senior Geophysicist), İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce, Çok İyi

Çince, Zayıf

Almanca, Orta

AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER

Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Arama Sismolojisi

HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Üge M.A., Alp H., "The Comparison Between Two Methods for Chirp Seismic Data Processing", 3rd Applied Shallow Marine Geophysics Conference Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2018, PORTO, PORTEKIZ, 9-13 Eylül 2018, pp.1-1

Üge M.A., Demirbağ E., "Interpretation Of The Bababurnu Depth Migrated Seismic Sections And The Recent

Earthquakes In Ayvacik-Canakkale", 9th Congress of the Balkan Geophysical Society ,ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2017, pp.1-1

DİĞER YAYINLAR/ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR

Üge M.A., Demirbağ E., "BABABURNU SİSMİK KESİTLERİNİN DERİNLİK MİGRASYONU VEYAPISAL AÇIDAN ÇANAKKALEAYVACIK DEPREMLERİ İLE BİRLİKTEYORUMLANMASI", Diger, ss.119, 2017

BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER

Society of Exploration Geophysicists, (SEG), , Üye, 01.12.2013 - Devam Ediyor

European Association of Geoscientists and Engineers, (EAGE), , Üye, 01.02.2015 - Devam Ediyor

KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR

3rd Applied Shallow Marine Geophysics Conference Near Surface Geoscience Conference & Exhibition 2018, Porto, Eylül 2018

22nd World Petroleum Congress (WPC), 2017, , Temmuz 2017

Seismic with Simultaneous Sources: Where Does the Industry Stand?, Masqat, Kasım 2017

9th Congress of the Balkan Geophysical Society , Antalya, Kasım 2017

AAPG 2014 International Conference & Exhibition in Istanbul, Turkey (14-17 Sep.), İstanbul, Eylül 2014
Galeri